Všetko čo by ste mali vedieť o preeklampsii

Všetko čo by ste mali vedieť o preeklampsii

Čo je to preeklampsia a prečo vzniká?

Preeklampsia predstavuje závažné ochorenie, ktoré sa objavuje výhradne v súvislosti s tehotenstvom, prípadne v priebehu šestonedelia. Postihuje približne 3 až 10 % všetkých tehotných žien, a preto sa aj v tejto dobe významne podieľa na chorobnosti a úmrtnosti matiek a taktiež novorodencov [1]

Na vzniku preeklampsie sa podieľajú viaceré faktory. Predpokladá sa, že dominantným dôvodom je porucha vytvárania nových ciev v placente tehotnej ženy. To sa deje z dôvodu poruchy rovnováhy tzv. angiogénnych faktorov, čo sú látky, ktoré ovplyvňujú novotvorbu ciev. V placente tak neskôr počas tehotenstva dochádza k abnormálnemu prietoku krvi[2]. To ohrozuje jednak samotný vyvíjajúci sa plod vznikom rastovej reštrikcie, ale taktiež významne narúša reguláciu krvného obehu matky, čo vedie k prejavom samotnej preeklampsie.

Aké sú rizikové faktory vzniku preeklampsie?

Ako rizikové faktory preeklampsie označujeme určité okolnosti, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa táto komplikácia u tehotnej ženy rozvinie. Nejde teda o situácie, ktoré preeklampsiu spôsobujú. Medzi najtypickejšie (nie však jediné) faktory patrí:

Ako sa preeklampsia prejavuje?

Pacientky v počiatočných štádiách preeklampsie často nepociťujú žiadne príznaky. Ochorenie teda odhalí až pravidelná kontrola u lekára, kde je pacientke nameraný vysoký krvný tlak a potvrdí sa prítomnosť bielkovín v moči. S rozvojom ochorenia sa môžu objaviť aj ďalšie symptómy, ktoré sú však relatívne nešpecifické a často k nim dochádza aj v priebehu inak normálneho tehotenstva. Ide hlavne o opuchy (prevažne dolných) končatín a s tým súvisiace rýchle priberanie na váhe, ďalej silné bolesti hlavy, nevoľnosť až zvracanie, dušnosť, bolesť lokalizovaná v hornej časti brucha, poruchy videnia, atď. [4]

Ako prebieha diagnostika preeklampsie?

Štandardne sa preeklampsia u tehotných žien diagnostikuje podľa hodnôt tlaku krvi a detekciou bielkovín v moči, a to často bez toho, aby boli prítomné ďalšie príznaky vnímané pacientkou. Tieto dva spomínané parametre sa počas tehotenstva overujú pravidelne v rámci rutinnej kontroly u lekára. Problémom však zostáva, že takto je možné preeklampsiu odhaliť až v štádiu, kedy je plne rozvinutá a v podstate žiadna cielená terapia, okrem predčasného ukončenia tehotenstva, už nie je k dispozícií. Práve preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika tohto ochorenia.

Dnes, vďaka novým technológiám a moderným testom, je dokonca možné určiť riziko rozvoja preeklampsie v najbližšom období alebo preeklampsiu s veľkou presnosťou a v predstihu diagnostikovať. Takto je potom možné pomocou včasnej terapie znížiť riziko, že sa preeklampsia naozaj rozvinie, prípadne sledovať v čase závažnosť rozvinutej preeklampsie, a vďaka tomu zvážiť nutnosť intervencie. Uvedený test je možné využiť od 20. týždňa tehotenstva. Zatiaľ u nás nie je hradený zo zdravotného poistenia, ale po konzultácii s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je možné zabezpečiť ho na priamu úhradu.

“Toto umožňuje vyšetrenie, ktoré je schopné stanoviť pomer už spomínaných angiogénnych faktorov v krvi tehotnej ženy, a to sFlt-1/PIGF, ktoré súvisia s poruchou utvárania ciev v placente. Tento krvný test by sa mal vykonávať u všetkých pacientok, u ktorých hrozí vznik preeklampsie. Na Slovensku však zatiaľ nie je dostupný všetkým rizikovým pacientkam, ale veríme, že v blízkej dobe sa aj u nás stane rutinným pomocníkom v rámci skríningu a diagnostiky preeklampsie. Zavedenie tohto testu pomôže znížiť počet zbytočných hospitalizácií a predčasných intervencií u tehotných žien, čo určite ocenia nielen samotné pacientky, ale taktiež aj zdravotnícky systém”, vyjadruje sa odborník MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA, Primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica.

Čo znamenajú výsledky mojich krvných testov?[5]

pomer sFlt-1/PIGS
skorý nástup preeklampsie (20.- 34. TT)neskorý nástup preeklampsie (po 34. TT)popisVáš lekár môže navrhnúť
nízke riziko<38<38nízke riziko rozvoja preeklampsie v budúcom mesiacikontrola po 4 týždňoch
vysoké riziko38 - 8538 - 110vysoké riziko rozvoja preeklampsie počas nasledujúcich 4 mesiacovdôkladné monitorovanie  a sledovanie každé 2-4 týždne
veľmi vysoké riziko≥85≥11rozvoj preeklampsie je veľmi pravdepodobnýhospitalizácia

Zdroj tabuľky: Stephan H et al. Ultras Obstet Gynecol 2015;45:241–6.

Referencie:

[1] „Preeclampsia – AHA Journals.“ https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.118.313276. Použité 1.11.2022.
[2] „Preeclampsia – Mayo Clinic.“https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/preeclampsia/symptoms-causes/syc-20355745. Použité 1.11.2022.
[3] “Tehotenstvo po preeklampsii … – Máme jedna druhú.“ https://www.mamejednadruhu.sk/tehotenstvo-po-preeklampsii-je-bezpecne-mat-dalsie-dieta/. Použité 2.11.2022.
[4] “Je preeklampsia vždy vážnym strašiakom – Máme jedna druhú.“ https://www.mamejednadruhu.sk/je-preeklampsia-vzdy-vaznym-strasiakom/. Použité 1.11.2022.
[5] Stephan H et al. Ultras Obstet Gynecol 2015;45:241–6.

Ďalšie články

Zobraziť viac