Ako a kde

Chráňte sa pred rakovinou krčka maternice.

Štandardne vykonávané vyšetrenie onkologickou cytológiou, resp. Pap testom, nedisponuje takou citlivosťou ako moderné HPV testovacie metódy. HPV genotypizačný test pracuje na báze DNA a dokáže včas identifikovať vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice.

Nájdite si, kto a kde Vám pomôže