Test HPV vs. PAP

Jedným z najdôležitejších krokov, ako znížiť riziko rakoviny krčka maternice, je pravidelná gynekologická prehliadka, na ktorej Vám Váš gynekológ spraví skríningový test. Štandardne sa vykonáva Pap test.

Štandardne vykonávané vyšetrenie onkologickou cytológiou, resp. Pap testom, nedisponuje takou citlivosťou ako moderné HPV testovacie metódy.
HPV genotypizačný test pracuje na báze DNA a dokáže včas identifikovať vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice.

Pap test

  • hľadá abnormálne bunky rastúce na krčku maternice, ktoré môžu indikovať skoré príznaky rakoviny
  • vzorku z krčka maternice vyšetruje v laboratóriu pod mikroskopom vyškolený odborník
  • hľadá zmeny v bunkách predtým, ako sa vyvinú na rakovinu
  • môže chorobu prehliadnuť

HPV test

  • odhaľuje DNA vysokorizikového ľudského papilomavírusu (HPV) v infekčnom štádiu
  • vzorka z krčka maternice sa testuje na automatizovanom zariadení pomocou molekulárnej technológie
  • hľadá prítomnosť vysokorizikových HPV, ktoré spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice
  • môže lepšie predpovedať riziko ochorenia rakoviny krčka maternice