Väčšinou sa pri tomto vyšetrení využíva PAP test. Vyšetrenie vykonávané onkologickou cytológiou, resp. PAP testom, však nie je tak citlivé ako moderné HPV testovacie metódy. HPV genotypizačný test pracuje na báze DNA a dokáže včas identifikovať vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice. Oproti PAP testu dosahuje preukázateľne lepšie výsledky.

HPV test

  • môže lepšie predpovedať riziko ochorenia rakoviny krčka maternice;
  • Odhaľuje DNA vysokorizikového ľudského papilomavírusu (HPV) v infekčnom štádiu;
  • Hľadá prítomnosť vysokorizikových HPV, ktoré spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice;
  • Pomocou molekulárnej technológie sa otestuje vzorka z krčka maternice na automatizovanom zariadení 1.

Očkovanie chlapcov

Od roku 2009 boli v Holandsku proti vírusu HPV očkované len dievčatá. Avšak od roku 2021 budú proti tomuto vírusu očkovaní aj chlapci. Každoročne sa totiž u 1 000 žien a 500 mužov vďaka tomuto vírusu vyvinie rakovina. Je známe, že u žien sa môže na základe tohto vírusu objaviť rakovina krčka maternice, ale je len málo známe, že u mužov sa môže vyvinúť rakovina úst, krku, konečníka a penisu. HPV je vysokonákazlivé a približne 8 z 10 žien a mužov s ním počas svojho života príde do styku. Tak ako aj mnoho ďalších vírusov, tak aj HPV sa zvyčajne z organizmu vylúči do 2 rokov. Avšak ak sa to nestane, vzniká infekcia HPV, ktorá zvyšuje riziko vzniku závažných chorôb u žien a mužov v niektorých prípadoch až o 99 %.6

Zdroje

  1. Test HPV vs. Pap. (n.d). Dostupné na https://www.mamejednadruhu.sk/test-hpv-vs-pap/
  2. Doorbar J. Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer. 2006. Dostupné na https://global.hpv16and18.com/hcp/netherlands-hpv-primary-screening.html
  3. Huijsmans, C.J.J., Geurts-Giele, W.R.R., Leeijen, C. et al. HPV Prevalence in the Dutch cervical cancer screening population (DuSC study): HPV testing using automated HC2, cobas and Aptima workflows. 2016. Dostupné na https://doi.org/10.1186/s12885-016-2961-2
  4. Polman,N.J., Snijders,P.J.F., Kenter,G.G., Berkhof,J., Meijer,C.J.L.M. HPV-based cervical screening: Rationale, expectations and future perspectives of the new Dutch screening programme. 2019. Dostupné na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743518304006
  5. Cervical cancer screening programme. 2011. Dostupné na https://www.rivm.nl/en/cervical-cancer-screening-programme
  6. Solanski, M. Boys in the Netherlands to be vaccinated against HPV virus. 2019. Dostupné na https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/boys-netherlands-be-vaccinated-against-hpv-virus