HPV test

  • môže lepšie predpovedať riziko ochorenia rakoviny krčka maternice;
  • Odhaľuje DNA vysokorizikového ľudského papilomavírusu (HPV) v infekčnom štádiu;
  • Hľadá prítomnosť vysokorizikových HPV, ktoré spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice;
  • Pomocou molekulárnej technológie sa otestuje vzorka z krčka maternice na automatizovanom zariadení 1.

Očkovanie chlapcov

Od roku 2009 boli v Holandsku proti vírusu HPV očkované len dievčatá. Avšak od roku 2021 budú proti tomuto vírusu očkovaní aj chlapci. Každoročne sa totiž u 1 000 žien a 500 mužov vďaka tomuto vírusu vyvinie rakovina. Je známe, že u žien sa môže na základe tohto vírusu objaviť rakovina krčka maternice, ale je len málo známe, že u mužov sa môže vyvinúť rakovina úst, krku, konečníka a penisu. HPV je vysokonákazlivé a približne 8 z 10 žien a mužov s ním počas svojho života príde do styku. Tak ako aj mnoho ďalších vírusov, tak aj HPV sa zvyčajne z organizmu vylúči do 2 rokov. Avšak ak sa to nestane, vzniká infekcia HPV, ktorá zvyšuje riziko vzniku závažných chorôb u žien a mužov v niektorých prípadoch až o 99 %.6

Zdroje

  1. Test HPV vs. Pap. (n.d). Dostupné na https://www.mamejednadruhu.sk/test-hpv-vs-pap/
  2. Doorbar J. Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer. 2006. Dostupné na https://global.hpv16and18.com/hcp/netherlands-hpv-primary-screening.html
  3. Huijsmans, C.J.J., Geurts-Giele, W.R.R., Leeijen, C. et al. HPV Prevalence in the Dutch cervical cancer screening population (DuSC study): HPV testing using automated HC2, cobas and Aptima workflows. 2016. Dostupné na https://doi.org/10.1186/s12885-016-2961-2
  4. Polman,N.J., Snijders,P.J.F., Kenter,G.G., Berkhof,J., Meijer,C.J.L.M. HPV-based cervical screening: Rationale, expectations and future perspectives of the new Dutch screening programme. 2019. Dostupné na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743518304006
  5. Cervical cancer screening programme. 2011. Dostupné na https://www.rivm.nl/en/cervical-cancer-screening-programme
  6. Solanski, M. Boys in the Netherlands to be vaccinated against HPV virus. 2019. Dostupné na https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/boys-netherlands-be-vaccinated-against-hpv-virus