Test HPV vs PAP

Vďaka tomu, že sa budete starať o svoje zdravie a pravidelne absolvovať preventívne prehliadky, môžete predísť rôznym ochoreniam. Pravidelná gynekologická prehliadka, na ktorej Vám Váš gynekológ spraví skríningový test, pomáha znížiť riziko vzniku rakoviny krčka maternice.

Väčšinou sa pri tomto vyšetrení využíva PAP test. Vyšetrenie vykonávané onkologickou cytológiou, resp. PAP testom, však nie je tak citlivé ako moderné HPV testovacie metódy. HPV genotypizačný test pracuje na báze DNA a dokáže včas identifikovať vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice. Oproti PAP testu dosahuje preukázateľne lepšie výsledky.

PAP test

 • Po celé desaťročia bol jediným testom, ktorý včas detegoval rakovinu krčka maternice;
 • Hľadá abnormálne bunky rastúce na krčku maternice, vďaka čomu je možné odhaliť skoré príznaky rakoviny;
 • Zdravotníci používajú špeciálne nástroje na ster buniek z povrchu krčka maternice;
 • Pri cytologickej analýze následne hľadá cytotechnik mikroskopické abnormality;
 • Abnormálne bunky sú však často veľmi malé a ľahko sa dajú prehliadnuť, resp. odlíšiť od normálnych buniek;
 • Tretina prípadov rakoviny krčka maternice sa objaví u žien, ktoré majú normálny výsledok PAP testu.

HPV test

 • môže lepšie predpovedať riziko ochorenia rakoviny krčka maternice;
 • Odhaľuje DNA vysokorizikového ľudského papilomavírusu (HPV) v infekčnom štádiu;
 • Hľadá prítomnosť vysokorizikových HPV, ktoré spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice;
 • Pomocou molekulárnej technológie sa otestuje vzorka z krčka maternice na automatizovanom zariadení 1.

Testovanie v Holandsku

Normálny výsledok cytológie nemusí vždy znamenať „stav bez rakoviny"

Celosvetový úspech PAP cytológie sa nedá spochybniť. Od svojho zavedenia prispelo používanie pravidelného cytologického PAP skríningu spolu s diagnostikou a liečbou k 80 % zníženiu výskytu a úmrtnosti na rakovinu krčka maternice. Každoročne však na rakovinu krčka maternice zomrie približne 275 000 žien.

Aj napriek tomu, že sa počet prípadov znížil, PAP test nedisponuje takou citlivosťou ako moderné testovacie metódy. U 1 z 3 žien s negatívnym výsledkom PAP testu sa vyvinula rakovina - vysoké riziko vývoja rakoviny sa u žien objavuje aj napriek tomu, že podstupujú pravidelnú cytológiu. Práve preto sa čoraz častejšie používa HPV testovanie pomocou HPV genotypizačného testu, ktorý pracuje na báze DNA a dokáže včas identifikovať vírus spôsobujúci 99 % prípadov rakoviny krčka maternice. Holandsko patrí medzi prvé krajiny, ktoré pretvorili svoj národný program testovania rakoviny krčka maternice z PAP testu primárne na HPV testovanie.2

Holandský pokrok

V roku 1980 sa v Holandsku zaviedol skríningový program krčka maternice. Skríning pozostával z PAP steru, z ktorého sa mikroskopicky zisťovali abnormálne bunky. Aj napriek tomu, že bol tento skríningový program účinný v znižovaní počtu prípadov rakoviny krčka maternice a úmrtí s ňou súvisiacich, Holanďania videli potenciál na zlepšenie.

Po zhodnotení holandskej vlády sa v roku 2017 úspešne implementovalo testovanie HPV ako primárnej formy prevencie rakoviny krčka maternice. Týmto sa Holandsko zaradilo medzi prvé krajiny na svete, ktoré zaviedli celoštátne skríningové testy na báze HPV.

Štatistiky totiž jasne ukázali, že nový návrh skríningu rakoviny krčka maternice pomocou HPV testovania zabráni približne o 11 % viac prípadom v krajine a zníži počet úmrtí na rakovinu krčka maternice o 7-9 %, a to pri rovnakých nákladoch ako na PAP testovanie.3 Na základe týchto údajov požiadala Holandská rada pre zdravie v roku 2011 ministra zdravotníctva, aby sa v skríningovom programe zameranom na obyvateľstvo nahradila cytológia testovaním na HPV.

Po zhodnotení holandskej vlády sa v roku 2017 úspešne implementovalo testovanie HPV ako primárnej formy prevencie rakoviny krčka maternice. Týmto sa Holandsko zaradilo medzi prvé krajiny na svete, ktoré zaviedli celoštátne skríningové testy na báze HPV.4

Dobrovoľné testovanie

Skríning rakoviny krčka maternice v Holandsku sa zameriava na ženy medzi 30. a 60. rokom života. Raz za každých päť rokov sú ženy z tejto vekovej skupiny pozvané na vyšetrenie.

Priebeh programu pre skríning rakoviny krčka maternice:

Na konci testovania získajú ženy svoje výsledky, ktoré môžu byť nasledovné:

 • Ak sa u ženy nepreukázal HPV vírus, je veľká pravdepodobnosť, že v najbližších 10 - 15 rokoch jej nehrozí riziko rakoviny krčka maternice;
 • ak sa u ženy našiel HPV vírus, avšak neboli nájdené žiadne abnormálne bunky, tak bude žena o 6 mesiacov pozvaná na ďalší skríning;
 • ak sa našiel u ženy HPV vírus a abnormálne bunky, je nutná návšteva gynekológa a ďalšie vyšetrenia.5

Očkovanie chlapcov

Od roku 2009 boli v Holandsku proti vírusu HPV očkované len dievčatá. Avšak od roku 2021 budú proti tomuto vírusu očkovaní aj chlapci. Každoročne sa totiž u 1 000 žien a 500 mužov vďaka tomuto vírusu vyvinie rakovina. Je známe, že u žien sa môže na základe tohto vírusu objaviť rakovina krčka maternice, ale je len málo známe, že u mužov sa môže vyvinúť rakovina úst, krku, konečníka a penisu. HPV je vysokonákazlivé a približne 8 z 10 žien a mužov s ním počas svojho života príde do styku. Tak ako aj mnoho ďalších vírusov, tak aj HPV sa zvyčajne z organizmu vylúči do 2 rokov. Avšak ak sa to nestane, vzniká infekcia HPV, ktorá zvyšuje riziko vzniku závažných chorôb u žien a mužov v niektorých prípadoch až o 99 %.6


 1. Test HPV vs. Pap. (n.d). Dostupné na https://mamejednadruhu.sk/test-hpv-vs-pap/
 2. Doorbar J. Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer. 2006. Dostupné na https://global.hpv16and18.com/hcp/netherlands-hpv-primary-screening.html
 3. Huijsmans, C.J.J., Geurts-Giele, W.R.R., Leeijen, C. et al. HPV Prevalence in the Dutch cervical cancer screening population (DuSC study): HPV testing using automated HC2, cobas and Aptima workflows. 2016. Dostupné na https://doi.org/10.1186/s12885-016-2961-2
 4. Polman,N.J., Snijders,P.J.F., Kenter,G.G., Berkhof,J., Meijer,C.J.L.M. HPV-based cervical screening: Rationale, expectations and future perspectives of the new Dutch screening programme. 2019. Dostupné na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743518304006
 5. Cervical cancer screening programme. 2011. Dostupné na https://www.rivm.nl/en/cervical-cancer-screening-programme
 6. Solanski, M. Boys in the Netherlands to be vaccinated against HPV virus. 2019. Dostupné na https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/boys-netherlands-be-vaccinated-against-hpv-virus