Rakovina krčka maternice

Čo je HPV?

Ľudský papilomavírus (HPV) je veľmi bežný vírus, ktorý sa prenáša kožou alebo pohlavným kontaktom. Ľudské papilomavírusy sa sústreďujú nielen v oblasti genitálií a análneho otvoru, ale aj v oblasti dýchacích ciest, hlavy a krku. Vírusy sa do tejto oblasti dostanú pri pôrode alebo vďaka v populácii stále obľúbenejšiemu orálnemu sexu. Aj úzke spolužitie s infikovanou osobou, napríklad použitie rovnakého uteráka, môže byť rizikové. Bolo identifikovaných viac ako 100 typov HPV. Známe sú však len niektoré typy, ktoré môžu spôsobiť zdravotné problémy, ako sú genitálne bradavice a rakovina. HPV 16 a HPV 18 sú typy s najvyšším rizikom, o ktorých je známe, že spôsobujú približne 70 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. V súvislosti s HPV prudko stúpa aj množstvo prípadov vzniku rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré majú úzky súvis so zmenou v sexuálnom správaní, teda počtom sexuálnych partnerov a obľubou orálneho sexu. HPV infekcia je v súčasnosti neliečiteľná a možno liečiť len jej prejavy, teda HPV ochorenie.

Čo je rakovina krčka maternice?

Rakovina krčka maternice je jedným z najčastejších typov rakoviny u žien po celom svete. Začína v dolnej časti maternice, na jej vstupe, v tzv. krčku. Pri zistení skorej fázy alebo štádia pred rakovinou môže byť liečba veľmi úspešná. Dlhodobé poznatky potvrdzujú, že dlhotrvajúca infekcia niektorými vysokorizikovými onkogénnymi typmi HPV (typ 16 a 18) je primárnou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice. Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice 600 žien a 230 žien na toto ochorenie umiera. Pritom ide o ochorenie, ktorému sa dá úplne predísť.

Pozitivita na HPV 16 a HPV 18, čo to pre mňa znamená?

Máte vysokorizikovú HPV infekciu jedným alebo oboma typmi HPV, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobia rakovinu. To znamená, že máte zvýšené riziko rakoviny alebo stavu pred rakovinou. Váš lekár Vám môže navrhnúť kolposkopické vyšetrenie na posúdenie rizika.

Ak mám HPV, znamená to, že mám rakovinu krčka maternice?

Nie u všetkých infikovaných vírusom HPV sa rakovina vyvinie. Väčšina infekcií nemá žiadne príznaky, sú neškodné a sú prirodzene likvidované naším imunitným systémom. Avšak v niektorých prípadoch, ak HPV infekcia pretrváva a je ponechaná nezistená, môže viesť k rakovine krčka maternice. Je nesmierne dôležité, aby každá žena dostala vyšetrenie na rakovinu krčka maternice ako súčasť bežnej zdravotnej prehliadky.

Ak mám HPV, znamená to, že môj partner bol neverný?

Dokonca, aj keď je žena v dlhodobom monogamnom vzťahu, test na HPV môže mať pozitívny výsledok, pretože pred zistením infekcie môže vírus zostať dlhodobo spiaci (latentný) celé roky. Pozitívny výsledok nie je odrazom života ženy, jej partnera ani životného štýlu.

Čo je skríning rakoviny?

Skríning je vyhľadávanie skorých štádií ochorenia, ktoré ešte nemajú klinické príznaky (t.j. choroba ešte neprepukla). Skríningové testy môžu pomôcť identifikovať tých, ktorým hrozí riziko vzniku niektorých typov rakoviny. Pre rakovinu krčka maternice sú primárne dva typy testov, ktoré dnes používajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: test Pap a/alebo HPV test. Väčšina nádorov krčka maternice sa vyskytuje u žien, ktoré prevenciu zanedbali. Dôvodom, pre ktorý mnoho žien vyšetrenie odkladá, bývajú aj obavy z výsledkov.

Čo je Pap test?

Pap test je cytologická metóda na hľadanie abnormálnych buniek rastúcich na krčku maternice, ktoré môžu indikovať skoré príznaky rakoviny. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odoberie vzorku buniek (ster) z krčka maternice a odošle ju do laboratória na vyšetrenie pod mikroskopom. Test Pap je známy už viac ako 75 rokov a vzhľadom na dobu a poznatky, v ktorej bol vyvinutý, je značne limitovaný. Je založený na sledovaní morfológie (tvaru) buniek a v porovnaní s DNA metódami je dokázateľne menej citlivý, čoho výsledkom je častokrát subjektívny výsledok nezobrazujúci skutočný stav prítomnosti HPV infekcie. To môže pre pacientku predstavovať falošný výsledok a obrovské zdravotné riziko.

Preeklampsia

Aká je liečba preeklampsie?

Ak má lekár už na základe výsledkov prvotrimestrálneho skríningu podozrenie, že sa u Vás môže rozvinúť preeklampsia, v rámci účinnej prevencie Vám môže odporučiť užívanie nízkych dávok aspirínu. V prípade rozvinutej preeklampsie však nie je dostupná žiadna cielená liečba. Jedinou alternatívou je dnes pôrod, teda predčasné ukončenie tehotenstva. To síce so sebou nesie určité riziká pre novorodenca, ale vďaka pokroku v perinatálnej a novorodeneckej starostlivosti má dnes veľké množstvo prípadov šťastný koniec.

Ako postihuje preeklampsia moje dieťa?

To, ako preeklampsia ovplyvní zdravie Vášho dieťatka, veľmi závisí na jeho gestačnom veku, závažnosti komplikácií, prípadne potrebe užívania liekov proti hypertenzii. Z dôvodu abnormálneho prietoku krvi placentou dochádza hlavne k podvýžive plodu, a to sa prejaví ako narušenie rastu. Taktiež môže dôjsť k predčasnému pôrodu, kde hrozí, že bábätko bude mať nízku pôrodnú hmotnosť, prípadne problémy s dýchaním z dôvodu nedostatočného vývoja počas tehotenstva.

Aká je šanca, že budem trpieť preeklampsiou?

Medzi najtypickejšie (nie však jediné) faktory, ktoré sú spojené s vyšším rizikom preeklampsie, patrí: *preeklampsia v predošlom tehotenstve *viacpočetné tehotenstvo *chronicky zvýšený krvný tlak *diabetes mellitus 1. alebo 2. typu pred tehotenstvom *ochorenie obličiek *autoimunitné ochorenie

Aké sú komplikácie preeklampsie?

Najčastejšie:*rastová retardácia plodu *predčasný pôrod *abrupcia placenty *predčasné odlúčenie placenty *HELLP syndróm – závažná (život ohrozujúca pre matku aj dieťa) forma preeklampsie ovplyvňujúca viaceré orgánové systémy matky: H hemolýza, EL zvýšené pečeňové enzýmy, LP nízky počet krvných doštičiek *eklampsia *narušené správanie, pocity zmätenosti, nástup záchvatov až kómy *poškodenie orgánov – obličky, pečeň, pľúca, mozog, …