Často kladené otázky a odpovede

 • Čo je HPV?
  Ľudský papilomavírus (HPV) je veľmi bežný vírus, ktorý sa prenáša kožou alebo pohlavným kontaktom. Ľudské papilomavírusy sa sústreďujú nielen v oblasti genitálií a análneho otvoru, ale aj v oblasti dýchacích ciest, hlavy a krku. Vírusy sa do tejto oblasti dostanú pri pôrode alebo vďaka v populácii stále obľúbenejšiemu orálnemu sexu. Aj úzke spolužitie s infikovanou osobou, napríklad použitie rovnakého uteráka, môže byť rizikové. Bolo identifikovaných viac ako 100 typov HPV. Známe sú však len niektoré typy, ktoré môžu spôsobiť zdravotné problémy, ako sú genitálne bradavice a rakovina. HPV 16 a HPV 18 sú typy s najvyšším rizikom, o ktorých je známe, že spôsobujú približne 70 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. V súvislosti s HPV prudko stúpa aj množstvo prípadov vzniku rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré majú úzky súvis so zmenou v sexuálnom správaní, teda počtom sexuálnych partnerov a obľubou orálneho sexu. HPV infekcia je v súčasnosti neliečiteľná a možno liečiť len jej prejavy, teda HPV ochorenie.
 • Čo je rakovina krčka maternice?
  Rakovina krčka maternice je jedným z najčastejších typov rakoviny u žien po celom svete. Začína v dolnej časti maternice, na jej vstupe, v tzv. krčku. Pri zistení skorej fázy alebo štádia pred rakovinou môže byť liečba veľmi úspešná. Dlhodobé poznatky potvrdzujú, že dlhotrvajúca infekcia niektorými vysokorizikovými onkogénnymi typmi HPV (typ 16 a 18) je primárnou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice. Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice 600 žien a 230 žien na toto ochorenie umiera. Pritom ide o ochorenie, ktorému sa dá úplne predísť.
 • Pozitivita na HPV 16 a HPV 18, čo to pre mňa znamená?
  Máte vysokorizikovú HPV infekciu jedným alebo oboma typmi HPV, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobia rakovinu. To znamená, že máte zvýšené riziko rakoviny alebo stavu pred rakovinou. Váš lekár Vám môže navrhnúť kolposkopické vyšetrenie na posúdenie rizika.
 • Ak mám HPV, znamená to, že mám rakovinu krčka maternice?
  Nie u všetkých infikovaných vírusom HPV sa rakovina vyvinie. Väčšina infekcií nemá žiadne príznaky, sú neškodné a sú prirodzene likvidované naším imunitným systémom. Avšak v niektorých prípadoch, ak HPV infekcia pretrváva a je ponechaná nezistená, môže viesť k rakovine krčka maternice. Je nesmierne dôležité, aby každá žena dostala vyšetrenie na rakovinu krčka maternice ako súčasť bežnej zdravotnej prehliadky.
 • Ak mám HPV, znamená to, že môj partner bol neverný?
  Dokonca, aj keď je žena v dlhodobom monogamnom vzťahu, test na HPV môže mať pozitívny výsledok, pretože pred zistením infekcie môže vírus zostať dlhodobo spiaci (latentný) celé roky. Pozitívny výsledok nie je odrazom života ženy, jej partnera ani životného štýlu.
 • Čo je skríning rakoviny?
  Skríning je vyhľadávanie skorých štádií ochorenia, ktoré ešte nemajú klinické príznaky (t.j. choroba ešte neprepukla). Skríningové testy môžu pomôcť identifikovať tých, ktorým hrozí riziko vzniku niektorých typov rakoviny. Pre rakovinu krčka maternice sú primárne dva typy testov, ktoré dnes používajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: test Pap a/alebo HPV test. Väčšina nádorov krčka maternice sa vyskytuje u žien, ktoré prevenciu zanedbali. Dôvodom, pre ktorý mnoho žien vyšetrenie odkladá, bývajú aj obavy z výsledkov.
 • Čo je Pap test?
  Pap test je cytologická metóda na hľadanie abnormálnych buniek rastúcich na krčku maternice, ktoré môžu indikovať skoré príznaky rakoviny. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odoberie vzorku buniek (ster) z krčka maternice a odošle ju do laboratória na vyšetrenie pod mikroskopom. Test Pap je známy už viac ako 75 rokov a vzhľadom na dobu a poznatky, v ktorej bol vyvinutý, je značne limitovaný. Je založený na sledovaní morfológie (tvaru) buniek a v porovnaní s DNA metódami je dokázateľne menej citlivý, čoho výsledkom je častokrát subjektívny výsledok nezobrazujúci skutočný stav prítomnosti HPV infekcie. To môže pre pacientku predstavovať falošný výsledok a obrovské zdravotné riziko.
 • Čo je cobas® HPV Test?
  cobas® HPV Test je nová, moderná automatizovaná metóda, ktorá zisťuje prítomnosť vysokorizikových typov HPV infekcie. Používa sa na skríning rakoviny krčka maternice a k určeniu rizika prekancerózy (stavu pred rakovinou) u žien. Vďaka analýze DNA vírusu zo steru krčka maternice je možné presne určiť prítomnosť vírusu a stanoviť mieru ohrozenia rakovinou. Na rozdiel od tradičnej cytológie tento test umožňuje zistiť prítomnosť infekcie HPV oveľa skôr, než môžu byť v dôsledku jej pôsobenia pozorovateľné prednádorové alebo nádorové zmeny na bunkách krčka maternice. Test poskytuje tri výsledky súčasne: dva najrizikovejšie typy HPV 16 a HPV 18 jednotlivo, a súhrnný výsledok o 12 ďalších vysokorizikových typoch HPV. Výsledky slúžia pre ďalší manažment starostlivosti o pacientku. Okamžité informácie o riziku vzniku rakoviny krčka maternice môžu lekárovi pomôcť určiť, aké ďalšie kroky sa majú u pacientky urobiť v liečebnom alebo preventívnom pláne. Inými slovami povedané, test odhalí, či má žena zvýšené riziko rozvoja ochorenia alebo či bude počas nasledujúcich 3 – 5 rokov mimo rizika rozvoja ochorenia.
 • Aký je rozdiel medzi Pap testom a HPV testom?
  Pap test nájde zmeny v bunkách až tesne pred vznikom rakoviny. Test HPV hľadá priamo prítomnosť vysokorizikových HPV ešte skôr než k zmenám v bunkách dôjde. O vysokorizikových HPV sa vie, že spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. HPV test preto dokáže lepšie predpovedať Vaše riziko ochorenia krčka maternice. Vzorka určená na HPV test sa odoberá rovnakým spôsobom ako na Pap test. Následne je odoslaná do špecializovaného laboratória, ktoré vzorku na vysokorizikové HPV testuje na automatizovanom zariadení pomocou molekulárnej technológie.
 • Ako zistím, ktorý skríningový test je pre mňa ten správny?
  Otázku, ktorý skríningový test na rakovinu krčka maternice je pre Vás vhodný, je vždy potrebné konzultovať s Vaším lekárom. V závislosti od mnohých faktorov, ako napríklad vek a zdravotná anamnéza, ponúkajú lekárske smernice rôzne možnosti použitia testu HPV a Pap testu. Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu zvoliť kombináciu Pap a HPV testu (tzv. ko-testovanie). Nedávno získané dôkazy však ukázali, že samostatné použitie HPV testu ako primárneho skríningového testu je bezpečný alternatívny spôsob skríningu a nemusí byť kombinovaný s Pap testom.
 • Ako zistím, či som vystavená riziku rakoviny krčka maternice?
  Laboratóriá tradične vykonávajú Pap test. Ním hľadajú znaky abnormálnych buniek na krčku maternice, ktoré by mohli viesť k rakovine krčka maternice. HPV test naopak zisťuje, či vôbec máte typ infekcie, ktorá Vás vystavuje riziku vzniku abnormálnych buniek a rakovine krčka maternice. Poznatok, či ste pozitívna na HPV, a na aký typ, umožní Vášmu lekárovi určiť ďalšie kroky vo Vašom pláne liečby alebo prevencie.
 • Ako dokážem znížiť riziko rakoviny krčka maternice?
  Rutinný skríning rakoviny krčka maternice je jedným z najdôležitejších krokov v prevencii, kedy je možné zistiť, či je žena v riziku. Znižovať riziko je možné používaním kondómov počas pohlavného styku a obmedzením počtu sexuálnych partnerov, rovnako aj abstinenciou fajčenia. Dôležité je podporovať imunitu, nestresovať sa, nefajčiť, dodržiavať princípy zdravého životného štýlu. Všeobecne sa odporúča vakcinácia žien vo veku od 11 do 26 rokov. V niektorých krajinách, napr. v susednom Česku už zavádzajú aj očkovanie chlapcov. Aj napriek tomu, že žena už podstúpila očkovanie, je skríning stále dôležitý, pretože vakcína nechráni proti všetkým vysokorizikovým HPV. HPV infekciu nemožno liečiť, liečiť možno iba jej prejavy, teda situácie, keď organizmus HPV infekciu neprekonal a došlo k rozvoju HPV ochorení.
 • Potrebujem vôbec vyšetrenie krčka maternice, ak som dostala vakcínu proti HPV?
  Áno. Aj keď vakcína pokrýva dva najrizikovejšie typy, HPV 16 a HPV 18, nepokrýva všetky vysokorizikové typy HPV. Preto odborníci stále odporúčajú, aby ste sa aj naďalej nechali pravidelne vyšetriť na rakovinu krčka maternice, a to aj po tom, ako ste dostali očkovaciu látku.
 • Koľko HPV testovanie stojí?
  Dôvod prečo cena testu nie je explicitne uvedená na webovej stránke kampane, je jednoduchá - nie je závislá len od našej spoločnosti. Roche Slovensko, s.r.o. je dodávateľom testu a finálna cena závisí od viacerých faktorov a medzičlánkov – napríklad od gynekologickej kliniky samotnej a laboratória, kde sa test vykonáva. Náklady na vyšetrenie sa môžu líšiť od lekára k lekárovi a platba pokrýva všetky súvisiace náklady: Odber vzoriek (vykonáva gynekológ), zaslanie vzorky do laboratória a odovzdanie výsledkov lekárovi. Testovanie HPV DNA (vrátane genotypizácie) hradia zdravotné poisťovne iba v indikovaných prípadoch podľa smerníc, ale ak pacient požiada o toto preventívne vyšetrenie, má naň právo, avšak musí si ho uhradiť. Pre približnú predstavu môžeme uviesť, že cena testu je pre pacienta zvyčajne 50-60 €. Testovaná vzorka HPV DNA sa odoberá rovnakým spôsobom ako pri LBC (LBC-cytológia na báze kvapaliny). V tomto prípade sa môže použiť rovnaká vzorka pre cytologicé testovanie aj pre test cobas HPV.

Ak ste nedostali odpoveď na Vašu otázku, môžete kontaktovat poradňu pacientskej organizácie Nie Rakovine.

Na otázky z oblasti gynekologickej prevencie odpovedá Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.