Konzultácia a vyšetrenie sú odporúčané, ak sa snažíte otehotnieť bez úspechu aj po 12 mesiacoch pravidelného pohlavného styku bez používania akejkoľvek formy antikoncepcie. U žien po 35. roku života je táto hranica posunutá na 6 mesiacov. Pokiaľ teda problémy s otehotnením pretrvávajú, je vhodné navštíviť svojho lekára a pokúsiť sa zistiť, aká je príčina doterajšieho neúspechu [1].

Zdroje