Rakovina krčka maternice

Žiadna žena nemusí zomrieť na rakovinu krčka maternice - chorobu, ktorej sa dá predísť, no napriek tomu je každoročne zodpovedná za približne 311 000 úmrtí.1 Pokročilé skríningové a diagnostické testy sú kľúčom k zlepšeniu stratégií prevencie choroby.

Čo je rakovina krčka maternice a ako vzniká?

Ide o jeden z najčastejších a najsmrteľnejších typov rakoviny u žien. Na rakovinu krčka maternice celosvetovo ročne umiera približne 311-tisíc žien a ročne je diagnostikovaná u približne 569-tisíc žien.1

Na Slovensku sa každý rok objaví takmer 700 nových prípadov, z ktorých približne 200 je smrteľných.2

Tomuto druhu rakoviny už dnes vieme predchádzať vďaka očkovaniu, skríningu a včasnej liečbe.Takmer všetky typy rakoviny krčka maternice (viac ako 99 %) sú spôsobené pretrvávajúcou vysokorizikovou infekciou ľudským papilomavírusom (HPV).

Upozornenie: Toto video je v anglickom jazyku

Existuje viac ako 100 druhov HPV. Podľa rizika, že spôsobia rakovinu, sú klasifikované ako:

 • nízkorizikové typy
 • vysokorizikové typy

Vo viac ako 90 % prípadov sa HPV z tela vylúči do dvoch rokov od nakazenia sa aj bez liečby. Niektoré infekcie HPV však môžu v tele pretrvávať a viesť ku komplikáciám.3

Dva typy HPV označované číslami 6 a 11 spôsobujú väčšinu prípadov genitálnych bradavíc. HPV typy, ktoré ich spôsobujú, patria medzi nízkorizikové, pretože nevedú k rakovine alebo iným závažným zdravotným problémom.

Rakovinu môže spôsobiť najmenej dvanásť druhov HPV, avšak najmä dva z nich, typy 16 a 18, vedú k väčšine prípadov rakoviny.

Ide o vysokorizikové typy HPV. HPV infekcia je najčastejšie spojená s rakovinou krčka maternice, ale HPV môže tiež spôsobiť rakovinu vulvy, vagíny, penisu, konečníka, úst a krku.

Ako sa HPV prenáša?

HPV sa prenáša vaginálnym, análnym alebo orálnym sexom s niekým, kto má vírus. Môže sa šíriť, aj keď infikovaná osoba nemá žiadne príznaky. Každý, kto je sexuálne aktívny, môže dostať HPV, aj keď mal sex iba s jednou osobou. Symptómy sa môžu objaviť až po rokoch. Preto je ťažké určiť, kedy presne k nakazeniu došlo. Infekcia HPV v tele často pretrváva roky, dokonca desaťročia, kým sa vyvinie rakovina.4

Rizikové faktory

 • kové faktory Vyšší počet sexuálnych partnerov, resp. sex s niekým, kto mal viac intímnych partnerov;
 • oslabený imunitný systém, napr. v dôsledku HIV infekcie alebo po transplantácii orgánov;
 • priamy kontakt s bradavicami alebo povrchmi, ktoré obsahujú HPV;6
 • infekcia inými pohlavne prenosnými chorobami;
 • fajčenie
 • oslabený imunitný systém inou chorobou.7

Podchytiť skoré štádiá je možné prevenciou a predísť tomuto ochoreniu je možné očkovaním. Význam očkovania je vo vytvorení protilátok, ktoré aktívne ničia vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice.8

Očkovanie je racionálnou a účinnou prevenciou infekcie HPV. Najvyššiu ochranu je možné dosiahnuť očkovaním dievčat a chlapcov ešte pred začatím sexuálneho života, teda skôr, než môžu prísť s infekciou HPV do styku.

Aj očkovanie po začatí sexuálneho života však môže priniesť výrazné zníženie rizika rozvoja niektorého z HPV ochorení. Ženy a dievčatá môžu požiadať o očkovanie svojho gynekológa. Gynekológovia sa v ordináciách bežne stretávajú s HPV ochoreniami, a preto dokážu kvalifikovane poradiť nielen v rámci prevencie HPV.

Muži i ženy sa môžu obrátiť aj na svojho všeobecného lekára. Očkovanie pre deti vykonáva detský lekár.9

včasná diagnostika

Nepodceňte prevenciu a včasnú diagnostiku

Dôležitou stratégiou prevencie je včasná diagnostika a liečba prednádorových štádií ochorenia ešte skôr, ako sa samotná rakovina vyvinie. Pokročilé skríningové a diagnostické testy sú teda kľúčom k zlepšeniu stratégií prevencie choroby.

PAP test - zaužívaný skríningový nástroj s obmedzeniami

Papanicolaouov test (taktiež známy ako PAP ster alebo PAP test) bol vynájdený v 40. rokoch 20. storočia Dr. Georgeom Papanicolaouom a po celé desaťročia bol jediným testom, ktorý včasne detegoval rakovinu krčka maternice. Tam, kde bol použitý, pomohol PAP test znížiť počet žien postihnutých rakovinou krčka maternice, alebo tých, ktoré za posledných 70 rokov zomreli na rakovinu krčka maternice, najmenej o 80 %. Má však čiastočné obmedzenia kvôli subjektívnej interpretácii testu.4 Pri PAP testoch používajú zdravotníci špeciálne nástroje na ster buniek z povrchu krčka maternice. Bunky sa potom posielajú do laboratória na cytologickú analýzu, kde vyškolený cytotechnik hľadá mikroskopické abnormality. Abnormálne bunky sú často veľmi malé, môžu ostať nepovšimnuté a niekedy je ťažké ich rozlíšiť od normálnych buniek.

⅓ prípadov rakoviny krčka maternice sa objaví u žien, ktoré majú normálny výsledok PAP testu.5-7

Skríning na HPV — nová stratégia na prevenciu rakoviny krčka maternice

Počas 80. rokov 20. storočia sa zistilo spojenie medzi HPV infekciou a rakovinou krčka maternice a v roku 1996 Svetová zdravotnícka organizácia verejne uznala, že HPV je najdôležitejším rizikovým faktorom pri rozvoji rakoviny krčka maternice.

HPV je bežný vírus, približne 80 % žien (a mužov) sa s ním stretne do 50. roku života.8 Prevažná väčšina infekcií HPV je prechodná a imunitný systém sa o ne postará bez dlhodobého dopadu na zdravie. Avšak u niektorých žien infekcia pretrváva a môže viesť k ochoreniu krčka maternice, prípadne rakovine, ak sa nelieči. Existuje viac ako 100 typov HPV. Niektoré typy sú rizikovejšie ako iné a najmenej 13 typov HPV sa považuje za vysokorizikové pre rakovinu krčka maternice.

70 % prípadov rakoviny krčka maternice je spôsobených dvomi špecifickými genotypmi - HPV 16 a 18.3

Lekári môžu teraz vyšetriť ženy na prítomnosť HPV pomocou pokročilého testu na špecifické vysokorizikové genotypy HPV, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobujú rakovinu krčka maternice. Test na vysokorizikový HPV môže byť použitý na primárny skríning.9,10

V analýze vyše 60 000 žien bolo testovanie na vysokorizikový HPV podstatne citlivejšie pri detekcii ochorenia krčka maternice ako PAP test (96,1 % vs. 53,0 %). Toto zistenie neskôr potvrdila štúdia ATHENA, ktorá zahŕňala viac ako 47 000 žien.11-13

Viac o výsledkoch skríningových testov si môžete prečítať v našom blogu.

Aj keď neexistuje žiadna liečba na infekciu HPV, je možné zastaviť šírenie ochorenia a liečiť prekancerózu alebo rakovinu. Žena, ktorej výsledky testu na vysokorizikový HPV sú pozitívne, bude musieť byť liečená podľa odporúčaných klinických pokynov. Žena, ktorá má negatívny test na vysokorizikový HPV, sa môže s istotou ubezpečiť, že má veľmi nízke riziko vzniku ochorenia krčka maternice.

Nové testy biomarkerov určujú, kto potrebuje ďalší zásah

Infekcie HPV sú bežné a nie u všetkých žien, ktoré sa nakazia HPV, sa vyvinie prekanceróza alebo rakovina krčka maternice.3 Ženy, ktoré majú abnormálne výsledky PAP testu alebo pozitívny HPV test absolvujú kolposkopiu, počas ktorej sa podrobne vyšetrí krčok maternice a môže sa vykonať aj biopsia na odhalenie abnormálnych buniek.

Následné posielanie všetkých žien pozitívnych na HPV na kolposkopiu nie je však praktické či cenovo výhodné a môže mať za následok zbytočnú liečbu s potenciálne škodlivými následkami. Je teda dôležité určiť, ktoré ženy pozitívne na HPV sú vo väčšom ohrození vzniku ochorenia krčka maternice a u ktorých by bola následná kolposkopia a biopsia prospešná.

Nové testy založené na biomarkeroch identifikujú tie ženy, ktoré majú HPV infekcie pretvárajúce infikované bunky na rakovinové.14,15

Ženám, ktoré majú pozitívny test na tento konkrétny biomarker, by prospel okamžitý zásah v podobe kolposkopie, zatiaľ čo u žien, ktoré majú negatívny test a nízke riziko vzniku ochorenia krčka maternice, by bolo prospešné monitorovanie.

Pre ženy, ktoré absolvujú kolposkopiu, využíva diagnostický potvrdzovací test pokročilú technológiu biomarkerov na potvrdenie prítomnosti alebo neprítomnosti prekanceróznych lézií. To zlepšuje schopnosť patológov diagnostikovať ochorenie krčka maternice a lekárov robiť rozhodnutia o liečbe.

Aj keď môže byť diagnostika karcinómu krčka maternice alebo rakoviny pomocou biopsie komplikovaná a sú možné falošne pozitívne alebo negatívne výsledky, testy biomarkerov sú veľmi citlivé a presné. Vďaka tomu môžu identifikovať ženy, ktoré majú prekancerózu alebo rakovinu, čo môže ostať nepovšimnuté pri použití štandardných testov.16,17

Aké sú možnosti liečby?

Pokiaľ sa u Vás objaví rakovina krčka maternice, jej liečba závisí od veľkosti, umiestnenia a štádia nádoru. Chirurgická liečba je indikovaná u žien s včasnou diagnostikou. Rozsah operácie závisí od rozsahu ochorenia.

Pacientky, ktoré majú malý nádor, sa zvyčajne podrobujú konizácii. Ide o malý zákrok, pri ktorom sa odstráni postihnutá časť maternice. Ženy s pokročilejším štádiom zväčša musia absolvovať odstránenie celej maternice, prípade hysterektómiu. U niektorých je potrebné odstrániť aj čas panvových lymfatických uzlín. Pokročilé štádiá choroby, ktoré sa šíria za hranice krčka maternice, sa liečia chemoterapiou, rádioterapiou, chemorádioterapiou alebo cielenou terapiou.

Nezabúdajte pravidelne absolvovať preventívne prehliadky a navštevovať svojho gynekológa a pomôcť tak k prípadnému včasnému odhaleniu ochorenia.


 1. WHO, Globocan 2018. Cervix uteri. 2018. Dostupné na https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/23-Cervix-uteri-fact-sheet.pdf
 2. Národný onkologický register. Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike. 2011. Dostupné na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Onkologia/Vystupy_NOR_SR/Pages/Incidencia-zhubnych-nadorov.aspx
 3. Purdie, J. Common Types of Human Papillomavirus (HPV). 2018. Dostupné na https://www.healthline.com/health/sexually-transmitted-diseases/hpv-types#types
 4. Human Papillomavirus (HPV). (n.d.). Dostupné na https://www.plannedparenthood.org/learn/stds-hiv-safer-sex/hpv ,
  National Cancer Institute. Cervical Cancer Screening- for health professionals (PDQ®) Available at: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/cervical/HealthProfessional#Section_115. Last accessed December 2016
 5. Genital HPV Infection - Fact Sheet. 2019. Dostupné na https://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm,
  Leyden WA et al. J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 6. Smith, L. What is human papillomavirus (HPV)?. 2017. Dostupné na https://www.medicalnewstoday.com/articles/246670#risk-factors,
  Andrae B et al. J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629
 7. WHO. Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer. 2019. Dostupné na https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer
  Priest P et al. BJOG. 2006;114(4):398-407
 8. ZACHYŤTE VČAS RAKOVINU KRČKA MATERNICE. 2020. Dostupné na https://www.procare.sk/prevencia/,
  Centers for Disease Control. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook - 12th Edition Second Printing (May 2012). Retrieved from http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html
 9. Cuzick J et al. Int J Cancer. 2006;119(5):1095-1101.
 10. de Sanjose S et al. Lancet Oncol. 2010;11:1048-1056.
 11. Stoler MH et al. Am J Clin Pathol. 2011;135(3):468-75
 12. Wright TC et al. Am J Clin Pathol. 2011;136(4):578-86
 13. Wright TC et al. Gynecol Oncol. 2015;136(2):189-197
 14. Petry KU et al. Gynecol Oncol. 2011;121(3):505-509
 15. Uijterwaal MH et al. Int J Cancer. 2014;136(10):2361-2368
 16. Bergeron C et al. Am J Clin Pathol. 2010;133(3):395-406
 17. Galgano MT et al. Am J Surg Pathol. 2010;34(8):1077-1087