Fertilný vek: Kedy je správny čas otehotnieť?

Fertilný vek: Kedy je správny čas otehotnieť?

Fertilný vek, alebo plodné obdobie, je dôležitý časový interval v živote ženy. Náš dnešný životný štýl so sebou často prináša aj odkladanie tehotenstva do vyššieho veku v porovnaní s minulosťou. A preto si stále viac a viac kladieme otázky ako: Kedy je najlepší čas mať dieťa? Kedy sa moja plodnosť začne znižovať? Ako môžem zistiť, či mi hrozí predčasná menopauza? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky sa vám pokúsime priblížiť v našom článku.

Čo je fertilný vek ženy

Ide o obdobie v živote ženy, kedy je schopná prirodzene počať dieťa. Začína sa vtedy, keď sa u ženy objaví pravidelná menštruácia. Po tomto míľniku môžeme hovoriť, že žena je vo svojom fertilnom, alebo reprodukčnom, období života. Pokiaľ nemá iné zdravotné problémy, menštruácia sa u nej objavuje pravidelne raz za mesiac. Počas tohto obdobia je plodná a obvykle dokáže prirodzene splodiť, vynosiť a porodiť zdravé dieťatko. Táto jej schopnosť prirodzene s pribúdajúcim vekom klesá. Fertilné alebo plodné obdobie života ženy sa končí vstupom do klimaktéria, teda menopauzy.

Ako sa mení plodnosť počas života

Pýtali ste sa už niekedy, prečo sa v súvislosti s počatím dieťatka hovorí oveľa viac o veku ženy ako o veku muža? Na začiatku splodenia potomka dochádza k splynutiu vajíčka a spermie. Tieto dve pohlavné bunky sa od seba samozrejme veľmi líšia, ale jedným z dôležitých rozdielov je aj to, kedy v našom tele vznikajú. 

Každá žena sa už narodí s konkrétnym počtom folikulov vo vaječníkoch (približne 1 až 2 milióny). Postupne od puberty, kedy u nej nastane menštruácia, každý mesiac jeden folikul dozrieva vo vajíčko a z vaječníka sa uvoľní, aby  mohlo dôjsť k jeho oplodneniu. 

To znamená, že nezrelé folikuly, teda potenciálne vajíčka, čakajú vo vaječníkoch od narodenia až dovtedy, kým sa žena nerozhodne otehotnieť. Rovnako ako každá bunka v našom tele, aj tieto “budúce vajíčka” sú vystavené rôznym vplyvom, ktoré v nich môžu spôsobovať mutácie alebo ich inak poškodzovať [5]. A čím dlhšie vo vaječníkoch čakajú, tým vyššia je pravdepodobnosť, že budú nejakým spôsobom poškodené. Prejaviť sa to môže ako neschopnosť otehotnieť, včasný samovoľný potrat, predčasný pôrod alebo genetické vady plodu.   

Okrem pomyselného starnutia “budúcich vajíčok” sa s pribúdajúcim vekom taktiež neúprosne znižuje ich počet v oboch vaječníkoch. Medzi 30. a 32. rokom začína plodnosť postupne klesať, oveľa rýchlejšie sa znižuje po 35. až 37. roku, pričom v 45. roku je pokles natoľko výrazný, že schopnosť prirodzene otehotnieť je naozaj minimálna [5].

ako sa mení plodnosť počas života

Kedy je najlepší čas mať dieťa?

Experti hovoria, že plodnosť ženy vrcholí medzi 20. a 30. rokom života, žena preto v tomto období najľahšie otehotnie. Po 35. roku plodnosť poklesne oveľa výraznejšie, a zároveň sa s pribúdajúcim vekom taktiež zvyšuje šanca, že sa objavia aj iné komplikácie. 

Ide napríklad o:

Vrchol mužskej plodnosti je rovnako medzi 20. a 30. rokom života. U väčšiny mužov sa denne vytvoria milióny nových spermií, avšak so stúpajúcim vekom muža ich pohyblivosť a kvalita taktiež klesá, najvýraznejšie po 40. roku života[3]. Samozrejme u každého muža je veková hranica individuálna a úzko súvisí s jeho životným štýlom.

V rozhodovaní o založení rodiny by sme však nemali myslieť len na našu plodnosť, ale aj materiálnu alebo psychickú pripravenosť. Preto je ideálny vek na počatie potomkov u každého z nás odlišný a netreba zabúdať zhodnotiť situáciu z každého uhla pohľadu.

Ako zistiť svoj fertilný vek

V posledných rokoch čoraz viac žien odkladá svoje tehotenstvo do neskoršieho veku, a aj preto sa oveľa častejšie potýkajú s problémami pri pokusoch o počatie. Dnes sú pre ženy dostupné rôzne vyšetrenia, ktoré im môžu pomôcť objasniť konkrétne príčiny alebo ich uistiť, že je všetko v poriadku.

Jednou z možností je aj vyšetrenie hladiny AMH (anti-Müllerovho hormónu) v krvi, o ktorom sme už písali v našom predchádzajúcom článku. Výsledok nám poskytne obraz o tom, koľko funkčných folikulov aktuálne vo vaječníkoch máme. Nízke hodnoty môžu byť jedným z dôvodov neplodnosti a u niektorých žien taktiež napomáhajú určiť riziko predčasnej menopauzy [6]. Toto vyšetrenie prebieha ako štandardný odber krvi. 

Pomocou odberu krvi môže lekár taktiež individuálne podľa potreby stanoviť hladiny ďalších dôležitých hormónov alebo vitamínov, ako napr. hladinu TSH, androgénov, vit. D atď. Po obdržaní výsledkov vyšetrenia vám lekár vysvetlí, čo konkrétny nález znamená a ako vás môže ovplyvniť teraz alebo v budúcnosti. Ďalej môžete podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie vaječníkov na zistenie prítomnosti dozrievajúceho folikulu, počas ktorého lekár preverí aj výstelku maternice. Tieto vyšetrenia nie sú náročné ani bolestivé, prebiehajú podobne ako preventívna prehliadka u gynekológa.

fertilny vek ženy

Kedy sa končí fertilný vek ženy a prichádza menopauza

Menopauza je prirodzené obdobie v živote ženy, ktorým sa končí jej fertilný vek. U väčšiny žien nastupuje medzi 45. a 55. rokom života. Postupne dochádza k zníženiu funkcie vaječníkov, ktoré produkujú ženské pohlavné hormóny. To všetko sa viditeľne prejaví hlavne nepravidelnosťou cyklu a postupne až vymiznutím menštruácie. Zmeny, ktoré žena pociťuje a sú predzvesťou blížiacej sa menopauzy, prichádzajú postupne v priebehu 3 až 5 rokov, nie zo dňa na deň. Individuálny je vek nástupu, trvanie samotnej menopauzy, rovnako aj príznaky a ich intenzita, ktoré ženy pociťujú. Poslednú menštruáciu majú ženy medzi 40. a 60. rokom, priemerne vo veku 51 rokov. Pokiaľ u ženy vymizne menštruácia skôr ako v 40. roku, hovoríme o predčasnej menopauze. 

Najčastejšie príznaky nastupujúcej menopauzy

Menopauza a tehotenstvo

Vo všeobecnosti platí, že šanca, aby žena prirodzene otehotnela v priebehu alebo po skončení menopauzy, je takmer nulová. Na svete boli zdokumentované len jednotky takýchto raritných prípadov. 

Avšak dnes, vďaka metódam asistovanej reprodukcie, už tehotenstvo po menopauze nie je úplne nemožné. Žena už v tomto období nie je schopná ovulovať, a preto je potrebné použiť vajíčka od darkyne, alebo svoje vlastné, ktoré boli od konkrétnej ženy predtým odobraté a následne zmrazené[4]. 

Referencie:

[1] „Menopauza – příznaky a léčba – EUC.“ https://euc.cz/clanky-a-novinky/clanky/menopauza-priznaky-a-lecba/. Použité 11.4.2023
[2] „When Can You Get Pregnant … – Healthline.“ https://www.healthline.com/health/womens-health/childbearing-age#benefits-andrisks. Použité 13.4.2023
[3] „Age – Your Fertility.“ https://www.yourfertility.org.au/everyone/age. Použité 16.4.2023
[4] „Is It Possible To Get Pregnant After Menopause? – Health.“ https://www.health.com/condition/menopause/can-you-get-pregnant-after-menopause. Použité 16.4.2023
[5] „Having a Baby After … – The American College of Obstetricians and Gynecologists.“ https://www.acog.org/womens-health/faqs/having-a-baby-after-age-35-how-aging-affects-fertility-and-pregnancy. Použité 12.4.2023
[6] „Investigating the Clinical Utility of … – National Library of Medicine.“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8947835/. Použité 11.4.2023

Ďalšie články

Zobraziť viac