Prečo sa mi nedarí otehotnieť? Zistite príčinu neúspešných pokusov

Prečo sa mi nedarí otehotnieť? Zistite príčinu neúspešných pokusov

Máte za sebou niekoľko neúspešných pokusov o tehotenstvo? Nevešajte hlavu, nie ste v tom sami. Odhaduje sa, že problémy s plodnosťou dnes trápia približne 1 zo 6 párov celosvetovo[1]. Táto skutočnosť sa však často odhalí až po dlhšej dobe pokúšania sa o založenie rodiny. K samotnej neplodnosti môžu prispievať rôzne faktory, či už zo strany ženy alebo muža. Prvý krok, ktorý môže priniesť výraznú zmenu, je zistiť dôvody doterajšieho neúspechu pri snahe o počatie. Pripravili sme článok, v ktorom vám odpovieme na otázky týkajúce sa témy plodnosti a plánovania tehotenstva. 

Kedy by som mala navštíviť lekára, ak sa mi nedarí otehotnieť?

Odborníka by ste mali navštíviť, ak sa vám nepodarí otehotnieť ani po 12 mesiacoch pravidelného pohlavného styku bez používania akejkoľvek formy antikoncepcie. Ak však máte viac ako 35 rokov, návšteva lekára sa odporúča už po 6 mesiacoch neúspešnej snahy o počatie[2]

Čo ovplyvňuje plodnosť u ženy?

Vyšší vek ženy je dnes jedným z hlavných problémov na ceste k tehotenstvu, ale týchto faktorov je samozrejme oveľa viac. S pribúdajúcimi rokmi klesá u ženy nielen plodnosť samotná, ale aj jej schopnosť vynosiť a porodiť zdravé dieťa. Ďalšie okolnosti, ktoré negatívne vplývajú na ženskú plodnosť, môžu byť rôzne. 

Jednou skupinou sú faktory, ktoré počas života nemôžeme ovplyvniť. To sú hlavne vrodené poruchy alebo chronické ochorenia, ako napr. syndróm polycystických ovárií (PCOS), endometrióza, polypy maternice, abnormálny menštruačný cyklus, ochorenia štítnej žľazy, predošlé mimomaternicové tehotenstvo a tak ďalej. 

Druhá skupina rizikových faktorov úzko súvisí so životným štýlom, pretože ide najmä o návyky, ktorým je žena vystavovaná a ktoré môže počas života ovplyvniť. Ide napríklad o vek v čase počatia, výživu a s ňou súvisiace poruchy príjmu potravy (či už anorexia alebo obezita), nadmerné požívanie alkoholu, tabakových alebo iných návykových látok, nadmernú fyzickú alebo psychickú záťaž
a mnoho ďalších[3]

Čo je to ovariálna rezerva a AMH?

Každá žena má po narodení vo vaječníkoch určitý počet folikulov (približne 2 milióny[4]), ktoré postupne pri každej menštruácii po jednom dozrievajú vo vajíčko. Množstvo folikulov prítomných
od narodenia sa označuje ako ovariálna rezerva a jej znižovanie je prirodzeným prejavom starnutia. Avšak po 30. roku života dochádza k jej výraznejšiemu poklesu, čo je jedným z hlavných dôvodov zníženia plodnosti u žien s pribúdajúcim vekom. 

Dozrievanie folikulu vo vajíčko reguluje aj tzv. Anti-Müllerov hormón (AMH), ktorý produkujú bunky samotných folikulov vo vaječníkoch. Hladina AMH v krvi teda odráža veľkosť aktuálnej ovariálnej rezervy (zostávajúcich folikulov), a tak je dobrým ukazovateľom, či je plodnosť ženy optimálna,
alebo jej schopnosť otehotnieť už klesá[5]

Kedy si mám nechať zmerať hladinu AMH v krvi? 

Pokiaľ vaša snaha o počatie bábätka nebola ani po roku úspešná, mali by ste navštíviť svojho gynekológa, ktorý vám poskytne možnosť vyšetrenia hladiny AMH v krvi. To môže pomôcť odhaliť príčinu doterajšieho neúspechu.

Vyšetrenie je vhodné aj pre ženy, ktoré z akýchkoľvek dôvodov plánujú odložiť tehotenstvo
na neskôr. Poskytne vám obraz o tom, aká je vaša aktuálna ovariálna rezerva
a pri opakovanom testovaní aj o tom, ako rýchlo sa znižuje. To vám môže pomôcť pri rozhodovaní,
či je odkladanie tehotenstva vo vašom prípade vhodnou alternatívou. Naopak, ak ste už tehotenstvo istú dobu odkladali alebo ste už vo veku 35 rokov a viac a pokúšate sa otehotnieť, zistenie hladiny AMH vás môže do istej miery informovať o tom, aké vysoké sú vaše šance na počatie bábätka. Je však dôležité dodať, že hladina AMH v krvi nijako neodráža kvalitu vajíčok, iba ich kvantitu.

Ako prebieha vyšetrenie plodnosti? 

Ak má váš lekár podozrenie, že by sa u vás mohlo jednať o poruchu plodnosti, môže odporučiť odber krvi, z ktorého je možné zistiť vašu hladinu AMH (teda veľkosť ovariálnej rezervy). Keďže hladina AMH počas menštruačného cyklu kolíše len minimálne, na odber sa môžete dostaviť v ktorýkoľvek deň vášho cyklu, ak váš doktor neurčí inak[6]. Z odberu krvi taktiež môže lekár stanoviť hladiny ďalších dôležitých hormónov alebo vitamínov, ako napr. hladinu TSH, androgénov, vit. D atď. individuálne podľa potreby. Po obdržaní výsledkov vyšetrenia vám lekár vysvetlí, čo konkrétny nález znamená a ako vás môže ovplyvniť teraz alebo v budúcnosti.

Ďalej môžete podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie vaječníkov na zistenie prítomnosti dozrievajúceho folikulu, počas ktorého lekár preverí aj výstelku maternice. Tieto vyšetrenia nie sú náročné
ani bolestivé, prebiehajú podobne ako preventívna prehliadka u gynekológa. 

Môžem otehotnieť aj ak je moja hladina AMH v krvi nízka? 

Ako sme už spomínali, hladina AMH v krvi hovorí o veľkosti ovariálnej rezervy a nie o kvalite vajíčok. Aj pri nízkych hodnotách AMH je možné, že sa vám podarí otehotnieť. Niekedy to môže vyžadovať dlhší čas, a preto by ste nemali váhať s kontaktovaním odborníka, ktorý vám poskytne potrebné informácie, prípadne ako alternatívu navrhne metódy asistovanej reprodukcie.

Referencie:

[1] „ART factsheet – ESHRE. “ https://www.eshre.eu/Press-Room/Resources.aspx. Použité 23.1.2023.
[2] „Female infertility – Medline Plus.“ https://medlineplus.gov/femaleinfertility.html. Použité 24.1.2023.
[3] „Female fertility: Why lifestyle choisec count – Mayo Clinic.“ https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/female-fertility/art-20045887. Použité 25.1.2023.
[4] „Ovary – Wikipedia.“ https://en.wikipedia.org/wiki/Ovary. Použité 25.1.2023.
[5] „Anti-Mullerian Hormone Testing of Ovarian Reserve – Advanced Fertility Center of Chicago.“ https://advancedfertility.com/infertility-testing/amh-fertility-testing/. Použité 25.1.2023.
[6] „Anti-Mullerian hormone test – Cleveland Clinic.“ https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/22681-anti-mullerian-hormone-test. Použité 25.1.2023.

Ďalšie články

Zobraziť viac