Skríningové testy na vyšetrenie krčka maternice

Skríningové testy na vyšetrenie krčka maternice

Nevidíme ho a veľa sa o ňom ani nehovorí. Nenápadne si nažíva v ľudskom organizme bez povšimnutia. Pomaly mení naše bunky a bez rýchlej liečby sa môže rozvinúť do konečného štádia, akým je rakovina krčka maternice. Taký je vírus HPV. Spočiatku neškodný, no veľmi zákerný. S týmto tichým zabijakom sa počas života stretne až 80 % žien. Možno ste vírus vo svojom organizme mali aj Vy a ani ste o tom nevedeli. Väčšine príznakov totiž ani nemusíme prikladať význam, pokiaľ nie je naozaj neskoro.

Aj keď tento vírus ohrozuje naše telo ticho a pomaly, musíme o ňom hovoriť nahlas, pretože sa týka každej ženy. Ruku na srdce každá z Vás, ktorá číta tieto riadky. Opýtajte sa samej seba: „Kedy som bola naposledy na gynekologickom vyšetrení?“ Bolo to pred 3 rokmi alebo si na presné obdobie ani nedokážete spomenúť? Možno ešte pred pandémiou? Pravidelné gynekologické prehliadky nám síce ukradnú pár minút z nášho hektického života, no dokážu nám ho aj zachrániť.

Prečo by ste mali absolvovať skríningové testy?

Na zistenie prítomnosti  vírusu HPV alebo rizikovo transformujúcich sa buniek v oblasti krčka maternice gynekológovia vykonávajú rôzne vyšetrenia. Testy v rámci preventívnych prehliadok nie sú výrazne nepríjemné, ani bolestivé. Pokiaľ sa pri nich neukáže rizikový výsledok, nie je ani potrebné automaticky absolvovať ďalšie, invazívnejšie vyšetrenia.

Na Slovensku sú zo zdravotného poistenia uhrádzané len niektoré typy testov. Preferovaný test si však pacientka môže vyžiadať aj ako samoplatca. Niektoré testy patria k modernejším a presnejším, ale sú cenovo nákladnejšie, čo môže prispievať k tomu,  že trvá dlhšie, kým sa v jednotlivých krajinách implementujú medzi štandardné vyšetrenia.

Pri menšej presnosti testov môže vyjsť falošná pozitivita alebo negativita. Pri falošnej negativite nastáva riziko prehliadnutia vážnych nálezov, ktoré vyžadujú riešenie a pri falošnej pozitivite naopak môže výsledok zbytočne zalarmovať k nepríjemným vyšetreniam alebo zákrokom.

Poďme sa spoločne pozrieť na jednotlivé testy, vďaka ktorým môžeme rakovine krčka maternice včasným záchytom zmien predísť.

Pap test

Na vykonávanie, spracovanie a mikroskopické hodnotenie cytologického steru gynekológovia na Slovensku najčastejšie využívajú Pap test. V rámci Slovenska je určený aj ako hlavný skríningový test, ktorý sa vykonáva počas preventívnych prehliadok. Je uhrádzaný všetkými zdravotnými poisťovňami. Organizovaný skríning sa týka žien vo veku 23 - 64 rokov. Prvé dva odbery sú v ročnom a všetky nasledujúce v trojročnom intervale.

Pap testom zisťujeme abnormálne a prekancerózne zmeny buniek krčka maternice. Tzv. Klasický Pap test spočíva v tom, že sa odobraté bunky z krčka maternice nanesú na sklíčko, tam sa zafixujú a následne sa vzorka hodnotí pod mikroskopom.

Nevýhodou je, že sa na sklíčku môže nachádzať aj krv alebo hlien. Dostane sa tam pri odoberaní buniek štetôčkou, kedy môže povrch krčka maternice trochu krvácať a to môže zhoršovať možnosť dôkladného posúdenia stavu odobratých buniek, aj rozdiely v hodnotení nálezu medzi jednotlivými posudzovateľmi.

LBC test

LBC test je modernejšou a vyvinutejšiou metódou Pap testu. LBC test funguje na báze tekutiny. Bunky odobraté z krčka maternice sa pomocou kefky vložia do tekutého špeciálne uzavretého média, čím sa zabezpečí jeho fixácia.

Výhodou LBC testu je čistejší cytologický preparát, lepšie hodnotiteľný, prostredníctvom ktorého sa dá prehľadnejšie identifikovať rastový potenciál nádorovej bunky. Znižuje výskyt horšie čitateľných a tým niekedy aj falošne pozitívnych alebo negatívnych sterov, ktoré môžu zbytočne viesť k ďalším nepríjemným vyšetreniam alebo zákrokom.[1] Po vyžiadaní a dohode s lekárom vám niektoré zdravotné poisťovne preplatia aj toto vyšetrenie.

HPV DNA test

K modernejším a na odlišnom princípe fungujúcim testom patrí HPV DNA test. Hľadá prítomnosť vírusu v tele, a to ešte predtým, ako dochádza k zmenám na bunkách. Ak pacientka preferuje presnejší a citlivejší test, môže si oň požiadať.

Najväčšou výhodou je, že nepodlieha žiadnemu subjektívnemu hodnoteniu nálezu. Dá nám presnú informáciu, či sa vírus v našom tele nachádza alebo nie, a podľa toho je možné odporučiť ďalší postup a nie sú vždy potrebné ďalšie a o niečo nepríjemnejšie vyšetrenia. Vzorky sa zhromažďujú rovnakým spôsobom ako pri LBC testoch a podľa výsledku lekári stanovia ďalšie kroky v liečebnom pláne pacientky. Nevýhodou je, že HPV DNA testy nie sú v rámci bežného skríningu  preplácané zo zdravotnej poisťovne, pričom náklady sa líšia v závislosti od lekára a nemusia byť vhodné pre všetky vekové skupiny.

Vďaka HPV testu však vieme rozlíšiť, o aký typ infekcie HPV vírusom ide, a či pre ženu znamená riziko vzniku rakoviny krčka maternice. Delíme ich na 2 typy.

Vysokorizikové typy 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82

Tieto typy HPV infekcií môžu viesť k rozvoju rakoviny. Infekcia týmito typmi HPV spôsobuje nádorové bujnenie a môže viesť k rozvoju rakoviny. Ide najmä o typy 16 a 18.

Nízkorizikové typy 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89

Tieto typy HPV infekcií nespôsobujú rakovinu. Spôsobujú však ochorenia ako napr. genitálne bradavice, ktoré môžu pacientkam spôsobiť zdravotné problémy, a vyžadujú si liečbu alebo operačné zákroky.[1]

Ak pacientka preferuje tento vysokocitlivý test, ktorý je založený na detekcii DNA HPV vírusu, a podľa jeho výsledku lekár rozhodne o ďalšom postupe, môže si oň požiadať ako samoplatca.

CINtec plus test

Výhodou vyššie spomínaného LBC testu je možnosť priplatiť si moderný,  tzv. triediaci test CINtec plus - jediný test využívajúci technológiu duálnych biomarkerov na súčasnú detekciu p16 a Ki-67, ktorých farebne viditeľná prítomnosť poskytuje jednoznačný výsledok v nadväznosti na niektoré rizikové nálezy z PAP vyšetrenia alebo HPV DNA testovania.

Technológia duálnych biomarkerov tak poskytuje laboratóriám možnosť triediť pozitívne rizikové výsledky testov a identifikovať ženy so začínajúcimi bunkovými zmenami, ktoré môžu viesť k rakovine.[1] Vďaka tomu lekári vedia odporučiť, pre ktoré ženy majú význam ďalšie podrobnejšie vyšetrenia.

Triedenie má teda význam pri niektorých pozitívnych nálezoch PAP alebo HPV DNA testov.  Pomocou techniky CINtec plus sa vieme uistiť, či je nález naozaj vážny a vyžaduje si ďalšie riešenie. Detekciou p16 a Ki67 imunocytochemickým farbením duálnou

protilátkou získame jasnejší a presnejší výsledok, ktorý svedčí o prítomnosti nebezpečne transformujúcich sa buniek.

Ako si teda vybrať vhodný test

Výber vhodného testu musíte konzultovať so svojím lekárom, ktorý ho odporučí na základe veku pacientky, jej zdravotného stavu a ideálne aj jej preferencie. Pap testy sú pre ženy hradené všetkými poisťovňami a vykonáva ich lekár počas gynekologickej prehliadky podľa zhodnotenia situácie, ale aj v rámci nášho národného skríningového programu spomínaného vyššie. Ak preferujete presnejší a modernejší test, požiadajte svojho gynekológa o možnosť HPV testu, LBC alebo CinTec plus, s tým, že v niektorých prípadoch budú tieto testy spoplatnené. Je však možná aj situácia, že niektorí gynekológovia určité metódy nepreferujú, v danom prípade ich nevyhodnocujú ako najvhodnejšie, alebo nemajú možnosť niektoré testy zabezpečiť.

Na Mapa pomoci (Nie Rakovine) nájdete napríklad zoznam gynekológov, u ktorých je po konzultácii možnosť realizácie HPV testu, a konzultácia o možnosti LBC a CinTec plus.

Okrem uvedených testov môže váš gynekologický lekár vykonať kolposkopiu. Kolposkopia je vyšetrenie krčka maternice špeciálnym typom lupy - kolposkopom. Lekári vykonávajú kolposkopiu len keď pri prvotnom vyšetrení zistia nálezy, ktoré indikujú,  že niečo nie je v poriadku.[1] Ak výsledok zobrazí predrakovinové alebo rakovinové zmeny,  lekár môže navrhnúť zákrok. Najbežnejší sa nazýva konizácia krčka maternice.[2] Konizáciou lekár odstráni rakovinou alebo predrakovinovými zmenami postihnutú časť krčka maternice. Pri presnom teste, ako aj  prípadnom vytriedení výsledkov, je možné vo veľkej časti prípadov ku kolposkopii a konizácii v danom čase nepristúpiť.

Referencie:

[1]MEDIREX. Cytológia. Dostupné na: https://www.medirex.sk/lekar/odbornosti/cytologia#cervikalna-cytologia
[2]Roche Diagnostics. Cytology: be certain about the presence of a transforming HPV infection. Dostupné na: https://diagnostics.roche.com/global/en/products/tests/cintec-plus.html
[3]HPV. College. Čo je HPV. Dostupné na: https://www.hpv-college.sk/o-hpv
[4]OGAMA, s. r. o. Čo je kolposkopia? Dostupné na: https://www.ogama.sk/pre-pacientky-kolposkopia
[5]Union. Rakovina krčka maternice: Ako pomôže konizácia? 2022. Dostupné na: https://www.union.sk/konizacia-krcka-maternice/

Ďalšie články

Zobraziť viac