Skríning a očkovanie – účinní ochrancovia v boji proti rakovine krčka maternice

Skríning a očkovanie – účinní ochrancovia v boji proti rakovine krčka maternice

Vďaka moderným pokrokom v medicíne sa v prípade problematiky súvisiacej s rakovinou krčka maternice nemusíme v súčasnosti spoliehať už len na terapiu. Momentálne sú dostupné už aj prostriedky, vďaka ktorým môžeme do značnej miery vzniku rakoviny predchádzať alebo stanoviť jej riziko, prípadne ju diagnostikovať včas. Ide konkrétne o očkovanie proti vírusu HPV a o skríningové vyšetrenie krčka maternice. Ich najsilnejší potenciál spočíva v ich kombinácii. Najvyššiu mieru istoty teda docielite, ak ste zaočkovaná a zároveň absolvujete pravidelné vyšetrenia s využitím testov.

Viac o tom, ako súvisí vírus HPV s rakovinou a podrobnejšie informácie o dostupných skríningových vyšetreniach a testoch sa môžete dočítať v predošlých článkoch na našom webe.

Prevencia proti HPV formou očkovania

Najčastejšou príčinou rakoviny krčka maternice je infekcia vírusom HPV. Prvým krokom v boji proti rakovine je práve preto očkovanie proti tomuto vírusu. Najmodernejšia vysokoefektívna vakcína Gardasil 9 je 9-valentná očkovacia látka, a teda je účinná v ochrane proti deviatim vysokorizikovým genotypom vírusu HPV, ktoré môžu u ľudí spôsobiť vznik rakoviny. Pri očkovaní sa do tela pacienta neaplikujú mŕtve alebo oslabené časti vírusu, ale ich napodobeniny, tzv. virus like particles (VLP). Preto očkovacia látka nikdy nemôže spôsobiť infekciu vírusom HPV ani rozvoj rakoviny krčka maternice [1].

Očkovanie proti HPV a jeho efektívnosť

Aktuálne je už aj na Slovensku realitou zavedenie bezplatného očkovania vakcínou Gardasil 9 pre všetky deti, teda pre dievčatá aj chlapcov, vo veku 12 rokov. Ide o veľký krok vpred v oblasti onkologickej prevencie u nás [2]. Skúsenosti z ďalších krajín poukazujú na to, že po 10 až 15 rokoch od zavedenia očkovania u detí došlo k výraznému poklesu výskytu rakoviny krčka maternice, a to až o 90 % [3]. Očkovanie je najúčinnejšie, pokiaľ je podané u jedincov, ktorí ešte nie sú sexuálne aktívni. Je dostupné pre deti už od 9 rokov, ideálne sa podáva vo veku 12 rokov, kedy už je hradené aj z verejného zdravotného poistenia. Účinnosť vakcíny je však dokázaná aj v prípade neskoršieho podania a je vhodná pre mužov i ženy. Gynekológovia odporúčajú očkovanie aj ženám po konizácii. V prípade, že pacient je už nakazený jedným typom HPV, očkovanie ho môže chrániť pred infekciou ďalšími typmi vírusu.

Vakcína síce nie je schopná HPV vyliečiť, ale pomáha potlačiť rozvoj ochorenia a jeho následkov. Ako sme už spomínali, očkovaná osoba je vďaka vakcíne chránená pred určitými typmi vírusu HPV a vďaka tomu túto infekciu nemôže ani šíriť ďalej, napr. na svojich partnerov alebo partnerky [4].

Podrobnejšie informácie o vakcíne proti vírusu HPV sa dočítate na webovej stránke hpv.sk.

Prevencia proti HPV formou testovania

Druhým, rovnako dôležitým pilierom prevencie rakoviny krčka maternice je skríningové vyšetrenie. Toto vyšetrenie nie je nijako výrazne bolestivé alebo nepríjemné. Vykonáva ho gynekológ v rámci preventívnej prehliadky, a preto je dôležité absolvovať toto vyšetrenie pravidelne. Skríning je vysoko účinný spôsob, ako zachytiť ženy s rizikom, aj keď zatiaľ nemusia mať žiadne zjavné príznaky, a rovnako cenná je podľa výsledku aj informácia, že riziko v súčasnosti nie je prítomné. Vďaka včasnému záchytu abnormálnych zmien na krčku maternice je možné takto identifikovať pacientky, ktoré je potrebné podrobnejšie sledovať alebo vyšetriť, a v prípade potreby následne odporučiť vhodný a hlavne včasný terapeutický zákrok.

Na pravidelné prehliadky u gynekológa netreba zabúdať ani v prípade, že ste už absolvovali očkovanie proti HPV, či už ako dieťa alebo neskôr v dospelosti. Ak ste sa nechali zaočkovať až po začatí aktívneho sexuálneho života, je možné, že v tomto medziobdobí došlo k infekcii vírusom HPV. Aj keď vás vakcína chráni pred nákazou inými typmi vírusu, dostatočnú zdravotnú istotu vám poskytne pravidelné skríningové vyšetrenie.

Zhrnutie: najefektívnejšie je očkovanie a pravidelné testovanie

Nepodceňujte prevenciu a prípadnú včasnú diagnostiku. Očkovanie samotné neznamená 100 % prevenciu. Najlepším a najbezpečnejším riešením je podstúpiť očkovanie v čo najskoršom odporúčanom veku a následne absolvovať pravidelné skríningové vyšetrenia u svojho gynekológa. Rovnako aj v prípade pravidelných kontrol a skríningových vyšetrení má význam očkovanie aj v neskoršom veku, ak ste ho ešte neabsolvovali.

Referencie:

[1], [4] „Pre koho je očkovanie? – HPV.“ https://hpv.sk/pre-koho-je-ockovanie.html. Použité 8.9.2022.
[2] „Bezplatné očkovanie 12 ročných detí … – Ministerstvo zdravotníctva SR.“ http://www.health.gov.sk/Clanok?hpv-rakovina-ockovanie-deti. Použité 9.9.2022.
[3] „Large study confirms … – National Cancer Institute.“https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2020/hpv-vaccine-prevents-cervical-cancer-sweden-study. Použité 8.9.2022.

Ďalšie články

Zobraziť viac