Rozumiete výsledkom skríningových testov na rakovinu krčka maternice?

Rozumiete výsledkom skríningových testov na rakovinu krčka maternice?

Poznajte svoje riziko
Zistite, čo znamenajú výsledky Vašich Pap a HPV testov. Pomôže Vám to v príprave na diskusiu s Vaším lekárom o ďalších krokoch týkajúcich sa prevencie rakoviny krčka maternice.

VÝSLEDKY PAP TESTOV

Normálny

Na krčku maternice sa nenašli žiadne zmeny buniek. Máte veľmi nízke riziko vzniku prekancerózy a rakoviny krčka maternice v nasledujúcich 3 rokoch.

Nejasný

Niektoré bunky na krčku maternice nevyzerajú úplne normálne, nie je však jasné, či je to spôsobené vírusom HPV. Váš lekár môže navrhnúť okamžitý test na HPV alebo Pap test do 1 roka, aby zistil, či potrebujete ďalšie sledovanie.

Abnormálny (nízky stupeň)

Na Vašom krčku maternice sa našli drobné zmeny buniek. Aj keď zmeny nemusia s ničím súvisieť, Váš lekár Vám môže odporučiť kolposkopiu alebo test na HPV. To pomôže určiť, či potrebujete ďalšie sledovanie.

Abnormálny (vysoký stupeň)

Na Vašom krčku maternice sa našli veľké zmeny buniek a bez liečby môžu viesť k rakovine krčka maternice. Váš lekár môže navrhnúť kolposkopiu.

VÝSLEDKY TESTU HPV

Negatívny

Infekcia HPV nebola identifikovaná. Máte veľmi nízke riziko vzniku prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice v nasledujúcich 3 rokoch.

Pozitívny

Máte vysokorizikovú infekciu HPV a zvýšené riziko prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice. Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste počkali rok, kým Vás znovu otestujú na HPV, pretože veľa infekcií HPV zmizne samo. Ďalšou možnosťou je poslať Vašu pôvodnú vzorku na testovanie HPV 16 alebo HPV 18.

Pozitívny na HPV 16 a HPV 18

Máte vysokorizikovú infekciu HPV jedného z dvoch typov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobujú rakovinu. To znamená, že máte zvýšené riziko prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice. Váš lekár Vám môže navrhnúť kolposkopiu.

VÝSLEDKY PAP A HPV TESTU (CO-TEST)

Normálny Pap a negatívny HPV

Na Vašom krčku maternice sa nenašli žiadne zmeny buniek a infekcia HPV sa nezistila. V nasledujúcich 5 rokoch máte extrémne nízke riziko prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice.

Nejasný Pap a negatívny HPV

Niektoré bunky na krčku maternice nevyzerajú normálne. Keďže sa nezistila infekcia HPV, existuje veľmi malé riziko vzniku prekancerózy alebo rakoviny krčka maternice. Váš lekár môže do 3 rokov navrhnúť opätovné testovanie.

Abnormálny Pap (nízky stupeň) a negatívny HPV

Na Vašom krčku maternice sa našli drobné zmeny buniek. Aj keď zmeny nemusia s ničím súvisieť, Váš lekár môže navrhnúť opakované testovanie alebo kolposkopiu.

Abnormálny Pap (nízky stupeň) a pozitívny HPV

Na krčku maternice sa našli drobné zmeny buniek a máte vysokorizikovú infekciu HPV. Váš lekár môže navrhnúť kolposkopiu.

Abnormálny Pap (vysoký stupeň) a pozitívny alebo negatívny HPV

Na Vašom krčku maternice sa našli veľké zmeny buniek a bez liečby môžu viesť k rakovine krčka maternice. Váš lekár môže odporučiť kolposkopiu.

Normálny Pap a pozitívny HPV

Na krčku maternice sa nenašli žiadne zmeny buniek, máte však vysokorizikovú infekciu HPV, a teda zvýšené riziko prekancerózy a rakoviny krčka maternice. Váš lekár môže navrhnúť, aby ste počkali rok, kým Vás znovu otestujú na HPV, pretože veľa infekcií HPV zmizne samo. Ďalšou možnosťou je poslať Vašu pôvodnú vzorku na testovanie HPV 16 alebo HPV 18. Ak ste pozitívna na HPV 16 alebo HPV 18, lekár môže navrhnúť kolposkopiu.

Nejasný Pap a pozitívny HPV

Niektoré bunky na krčku maternice nevyzerajú úplne normálne a máte vysokorizikovú infekciu HPV. Ste vystavená zvýšenému riziku rakoviny krčka maternice.

Ďalšie články

Zobraziť viac