Podcast: Ako sa chrániť pred rakovinou krčka maternice?

Podcast: Ako sa chrániť pred rakovinou krčka maternice?

Vypočujte si podcast s Doc. MUDr. Erikom Kúdelom PhD.

Rakovine krčka maternice je možné predchádzať. O tom, aké sú účinné metódy prevencie, a o samotnej problematike vírusu HPV, ktorý dokázateľne spôsobuje toto nebezpečné ochorenie, sme hovorili s Doc. MUDr. Erikom Kúdelom PhD.

Problematika HPV vírusu sa týka každej ženy

Za vznik rakoviny krčka maternice, na ktorú na Slovensku každoročne ochorie až 600 - 700 žien, je vo viac ako 99 percentách prípadov zodpovedná pretrvávajúca infekcia ľudským papilomavírusom HPV (konkrétne vysokorizikové typy HPV 16 a HPV 18).

HPV je bežný a rozšírený vírus, s ktorým sa v priebehu svojho života stretne až 80 percent všetkých žien. Incidencia je najvyššia zhruba do 25. až 30. roku života. V tomto období môže byť až tretina žien prenášačom vírusu, alebo trpieť ťažkosťami spojenými s nákazou HPV.

HPV vírus sa však netýka iba žien - postihuje obe pohlavia rovnako. U mužov síce nespôsobuje ochorenie, stávajú sa však prenášačmi vírusu.

Vírus je v drvivej väčšine prípadov z tela odstránený sám. U niektorých infikovaných však môže prerásť do rôznych zdravotných komplikácií, ako sú prekanceróza či dokonca rakovina krčka maternice.

Rizikové faktory nákazy vírusom HPV

Medzi rizikové faktory nákazy vírusom patrí najmä časté striedanie sexuálnych partnerov, ale aj počet narodených detí (parita), ktorý vplýva na výskyt malých trhliniek na krčku maternice. Dokázateľný vplyv na nákazu vírusom má aj fajčenie, imunitný systém a vaginálna mikroflóra.

Poznáme účinné možnosti prevencie

Vzniku rakoviny krčka maternice vieme účinne predchádzať, a to prevenciou vo forme očkovania a skríningových vyšetrení krčka maternice.

Vakcína proti HPV výrazne znižuje riziko vzniku rakoviny krčka maternice či iných druhov rakoviny spôsobených vysokorizikovými typy HPV. Očkovanie má najväčší efekt, keď sa aplikuje ešte pred začiatkom sexuálneho života a je určené ako pre dievčatá, tak aj pre chlapcov. Dnes už však nie je vekovo ohraničené a požiadať oň môže každá žena.

Druhým dôležitým preventívnym opatrením sú pravidelné gynekologické prehliadky spojené so skríningovým vyšetrením. Napriek účinným možnostiam prevencie však možnosť každoročných preventívnych prehliadok na Slovensku využíva len zhruba 20 až 40 percent žien.

Skríningové metódy u nás a v zahraničí: PAP test vs. HPV test

Skríningové vyšetrenie dokáže včas odhaliť mikroskopické zmeny na krčku maternice a zabrániť tak vzniku rakoviny krčka maternice. Na Slovensku sa pri tomto vyšetrení najčastejšie využíva takzvaný PAP test (mikroskopické vyšetrenie buniek získaných pomocou steru z krčka maternice). Vyšetrenie PAP testom dokáže účinne znížiť riziko vzniku rakoviny krčka maternice, nedokáže však odhaliť prítomnosť HPV vírusu. Súčasne nie je tak citlivé ako moderné HPV testovacie metódy.

Spoľahlivejšou alternatívou je HPV DNA test, ktorý dokáže včas identifikovať prítomnosť vysokorizikových HPV vírusov v bunkách krčka maternice. Napriek preukázateľne lepším výsledkom HPV testu však u nás ide iba o sekundárne vyšetrenie, o ktoré môže žena požiadať za príplatok, alebo v klinicky opodstatnených prípadoch.

Laboratórny dôkaz prítomnosti vysokorizikových HPV sa indikuje

    1. na základe predchádzajúceho cytologického vyšetrenia s nálezom atypických dlaždicových buniek neistého významu - ASCUS u žien nad 30 rokov,
    2. po konizačných a ablačných výkonoch na cervixe, ktoré boli vykonané z dôvodov liečby dysplázie alebo mikroinvazívneho karcinómu cervixu; vyšetrenie sa spravidla vykonáva šesť mesiacov po chirurgickom výkone,
    3. v iných prípadoch podľa indikácie lekára so špecializáciou onkológia v gynekológii.

O krok vpred sú vo svojom celoštátnom skríningovom programe krajiny ako Holandsko, Česko, Škótsko, krajiny Škandinávie či Taliansko, ktoré HPV testovanie implementovali ako primárnu formu prevencie rakoviny krčka maternice.

Postup v prípade odhalenia zmien na krčku maternice

V prípade, že skríningové vyšetrenie pomocou testu PAP odhalí dysplastické zmeny na krčku maternice, nasledujú opakované gynekologické kontroly. Ak zmeny pretrvávajú aj po 24 mesiacoch, volí sa ďalší postup. Riešením môže byť napríklad menší chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstráni časť tkaniva krčka maternice. Pacientka sa následne zaraďuje do pravidelného skríningového programu ako zdravá žena.

HPV DNA test dokáže naopak včas zachytiť ženy vo zvýšenom riziku vzniku rakoviny krčka maternice, u ktorých sa ešte nerozvinuli zjavné dysplastické zmeny buniek na krčku maternice.

Prevencia je najdôležitejším krokom v boji proti rakovine krčka maternice. Nezanedbávajte preto pravidelné gynekologické prehliadky. Môžu zachrániť život.

Doc. MUDr. Erik Kúdela PhD.


Pôsobí ako zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM. Je odborníkom vo výskume HPV, cervikálnych prekanceróz a rakoviny krčka maternice. Pomáha tiež prostredníctvom úspešnej online poradne o onkoprevencii pacientskej organizácie Nie Rakovine.

Ďalšie články

Zobraziť viac