Muži, buďte v strehu: HPV vírus neohrozuje len ženy!

Muži, buďte v strehu: HPV vírus neohrozuje len ženy!

V súvislosti s HPV infekciou sa najčastejšie spomína ženské pohlavie a riziko vzniku rakoviny krčka maternice. Ak hľadáte podrobnejšie informácie o infekcii HPV u žien, určite by ste nemali vynechať naše predchádzajúce články na túto tému. V tomto článku si však rozoberieme vírus HPV vo vzťahu k mužskému pohlaviu. A to jednak preto, že u mužov je táto infekcia taktiež veľmi častá, a zároveň v priebehu života môže prinášať zdravotné riziká, ktoré by sme nemali prehliadať.

Čo je to HPV

Ľudský papilomavírus, skrátene nazývaný HPV (human papillomavirus), môže spôsobovať infekciu alebo viditeľné zmeny na rôznych miestach nášho tela. Zatiaľ je známych viac ako 180 podtypov tohto vírusu[4], ktoré rozdeľujeme do dvoch skupín:

Výskyt infekcie HPV u mužov

Najnovšie štúdie uvádzajú, že 49 % mužov je infikovaných aspoň jedným typom vírusu HPV. Vysokorizikovými typmi HPV je nakazených až 35 % všetkých mužov[1].

Spôsoby nakazenia infekciou HPV

Vírus HPV sa prenáša priamym kontaktom, teda dotykom kože alebo sliznice s kožou alebo sliznicou nakazenej osoby. Preto najčastejšie infikuje miesta ako ruky, chodidlá, genitálie, konečník, ústnu dutinu, hrtan, tvár, oči atď.

HPV je označovaný ako číslo 1 v rebríčku sexuálne prenosných vírusov, ktoré spôsobujú prekancerózne zmeny (predchádzajú vzniku rakoviny) alebo rakovinu samotnú[3].

Prejavy infekcie HPV u mužov

U väčšiny mužov sa infekcia HPV nijako neprejavuje, často ju imunitný systém potlačí a odstráni bez toho, aby sme o tom vedeli. V prípade, že v našom tele vírus pretrváva, sa môžu objaviť príznaky ako bradavice alebo podobné kožné či slizničné výrastky. Vo veľkej väčšine ich spôsobujú už spomínané nízkorizikové typy HPV.

Bradavice najčastejšie pozorujeme na rukách a chodidlách, ďalej na penise, mieškoch, v okolí konečníka, na tvári, v ústach alebo v hrdle. Závisí to od spôsobu, akým sme sa nakazili. 

Tieto bradavice môžu byť malé alebo veľké, vypuklé alebo ploché, často s drsným alebo rozbrázdeným povrchom. Zvyčajne nijako výrazne nebolia ani nesvrbia a ľudí obťažujú skôr z kozmetických dôvodov.

Infekcia HPV a rakovina u mužov

Ako sme už načrtli, skupina vysokorizikových typov HPV môže u mužov viesť k vzniku rakoviny. Je však potrebné dodať, že infekcia HPV nespôsobuje rakovinu sama osebe. Potrebuje k tomu aj tzv. spúšťače, ako napr. fajčenie, poruchy imunity, vplyv UV žiarenia[1] alebo nedostatok antioxidačných látok a mnoho ďalších. Veľmi vysoké riziko vzniku rakoviny majú napr. osoby nakazené vírusom HIV. Rakovina však vzniká veľmi pomaly, a ak sa prejaví, tak je to niekoľko rokov až dekád, odkedy sa človek vírusom HPV nakazí[7].

Rizikové faktory infekcie HPV u mužov

Nasledujúce okolnosti môžu zvyšovať riziko, že sa v priebehu života nakazíte infekciou HPV:

Vírusom HPV sa môžete nakaziť aj v prípade, ak nemáte sexuálny kontakt s veľkým množstvom osôb. Infikovať sa môžete už aj pri prvom pohlavnom styku! [8]

Diagnostika infekcie HPV

Aktuálne nie sú dostupné žiadne schválené testy pre mužov, a ani rutinné testovanie (skríning) infekcie HPV nie je u mužov odporúčané. Ale v prípade akýchkoľvek pochybností alebo ťažkostí by ste mali navštíviť svojho lekára, ktorý váš zdravotný stav zhodnotí a vykoná konkrétne a cielené vyšetrenia podľa potreby[7].

Liečba infekcie HPV

Samotnú infekciu HPV nie je potrebné cielene liečiť. Nákaza vírusom HPV je až v 90 % prípadov eliminovaná, teda „vyliečená“ naším vlastným imunitným systémom[2]. Ako sme už spomínali, u niektorých ľudí môže HPV spôsobiť napr. bradavice. V tomto prípade je možné zvážiť ich odstránenie laserom, kryoterapiou alebo chirurgicky. Avšak následne často dochádza k znovuobjaveniu týchto bradavíc, niekedy dokonca vo väčšom množstve. Aj preto lekári vo všeobecnosti pacientom odstránenie automaticky neodporúčajú, ak ich výrastky výrazne neobťažujú.Odlišná situácia samozrejme nastáva, ak váš lekár nadobudne podozrenie, že by sa mohlo jednať o ložisko zhubného charakteru. Vtedy je štandardne odporúčané odstránenie alebo biopsia, a následný postup lekár zvolí na základe výsledku zhodnotenia odobranej vzorky pod mikroskopom[4].

Ochrana pred infekciou HPV

Ako tzv. protektívne faktory označujeme okolnosti, ktoré znižujú pravdepodobnosť, že sa počas života nakazíte infekciou HPV.

Dôležitosť očkovania proti HPV u mužov

Infekcia HPV môže mať pre nakazené osoby závažné zdravotné dôsledky, ale samotná rakovina vzniká len u malej časti z nich. Väčšina ľudí nepociťuje žiadne ťažkosti. Preto o prítomnosti vírusu vo svojom tele ani nevie, a tak môže nič netušiac nakaziť mnoho ďalších osôb. Prečo je očkovanie proti HPV dôležité aj u mužov? Očkovanie pomáha chrániť pred infekciou HPV vás samotných, ale zároveň aj vašich partnerov alebo partnerky. 

Referencie:

[1] „Prevalence and Risk Factors of Human Papillomavirus in Male Patients: … – National Library of Medicine.“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6210641/  Použité 28.2.2023.
[2] „HPV – Cleveland Clinic“ https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11901-hpv-human-papilloma-virus. Použité 1.3.2023.
[3] „Human Papilloma Virus Vaccine – National Library of Medicine.“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562186/ Použité 1.3.2023.
[4] „Human Papillomavirus – National Library of Medicine“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448132/. Použité 1.3.2023.
[5] „HPV in men: an update – National Library of Medicine.“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3304470/. Použité 1.3.2023.
[6] „Role of human papillomavirus in laryngeal… – National Library of Medicine.“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6943161/. Použité 1.3.2023.
[7] „HPV in Men: Fact Sheet – Centres for Disease Control and Prevention.“ https://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-and-men.htm. Použité 1.3.2023.
[8] „Human Papillomavirus – NHS.“ https://www.nhs.uk/conditions/human-papilloma-virus-hpv/. Použité 1.3.2023.

Ďalšie články

Zobraziť viac