Kolposkopia a konizácia krčka maternice

Kolposkopia a konizácia krčka maternice

Absolvovali ste skríningové vyšetrenie rakoviny krčka maternice u svojho gynekológa a dostali ste už výsledok? V prípade, že skríning odhalil prítomnosť abnormálnych buniek alebo HPV vírusovej infekcie,  podstúpite pravdepodobne aj ďalšie podrobnejšie vyšetrenie. Tým je obvykle kolposkopia krčka maternice.

Ide o diagnostickú metódu, ktorá gynekológovi umožní dôkladne prezrieť oblasť krčka maternice pomocou optického nástroja – kolposkopu. V prípade, že lekár objaví podozrivo vyzerajúce ložisko, môže počas vyšetrenia taktiež odobrať menšiu vzorku tkaniva, ktorá bude následne odoslaná na podrobné histologické vyšetrenie[1].

Pokiaľ aj podrobnejšie vyšetrenie ukázalo nález alebo riziko prítomnosti prekanceróznych zmien (teda takých, pri ktorých existuje zvýšené riziko rozvoja rakovinového ochorenia), môže byť lekárom ako následný krok odporúčaná tzv. konizácia. Na tento zákrok sa zameriame v texte nižšie, keďže sa s ním v praxi stretávame pomerne často.

Viac o tom, aké skríningové metódy sú dnes dostupné, čo znamenajú ich výsledky, alebo aký je následný postup, sa môžete dočítať v predošlých článkoch na našom webe.

Čo je to konizácia krčka maternice?

Ide o diagnosticko – terapeutickú procedúru, ktorá zahŕňa relatívne jednoduchý a krátky chirurgický zákrok. Podstatou je operatívne vyrezanie tkaniva, teda excízia, v tvare kužeľa. Takto je možné z oblasti krčka maternice odstrániť podozrivé ložisko obsahujúce prekancerózne zmeny[2]. Konizácia Vám môže byť odporučená aj v prípade, že výsledky cytologických a histologických vyšetrení sú nejednoznačné alebo sporné, alebo vtedy, keď lekár objaví podozrivo vyzerajúce ložisko počas spomínaného kolposkopického vyšetrenia, ktorého rozsah a závažnosť nebolo možné uspokojivo stanoviť. V neposlednom rade je to terapeutické využitie v prípade histologicky potvrdenej vysokorizikovej dysplázie (CIN 2/3, CIS) alebo vo vybraných prípadoch so skorým štádiom rakoviny krčka maternice[3].

Ako konizácia krčka maternice prebieha?

Priebeh samotného zákroku sa môže mierne líšiť podľa toho, aký spôsob vykonania odporučí Váš lekár. V súčasnosti sú dostupné 3 spôsoby vykonania konizácie:

  1. LEEP konizácia (Loop Electrosurgical Excision Procedure), tiež nazývaná LLETZ (Large Loop Excision of Transformation Zone) – na vyrezanie tkaniva je ako nástroj použitý jemný drôtik v tvare slučky s využitím elektrického prúdu
  2. konizácia skalpelom (angl. cold – knife conization) – excízia je vykonaná pomocou skalpela
  3. laserová konizácia – spôsobuje deštrukciu buniek vysokoenergetickým presne zacieleným žiarením
  4. kryoterapia - zvolené oblasti tkaniva sú zničené prudkým zmrazením

Konizáciu skalpelom pomerne často môže nahradiť najmä LEEP konizácia. Je to modernejšia, rýchlejšia a pre pacientku komfortnejšia metóda s menším rizikom následných komplikácií. Umožňuje vykonať konizáciu veľmi šetrne, a tak zachovať čo najviac zdravého tkaniva. Avšak v niektorých prípadoch, kedy je podozrivé ložisko rozsiahlejšie alebo hlbšie uložené, môže byť vyrezanie tkaniva nedostatočné, a preto musí byť procedúra zopakovaná. Rozsiahlejšie nálezy je možné odstrániť pomocou konizácie skalpelom. Je to tradičná a dlhšie využívaná metóda, ktorá umožňuje získať kvalitnejší preparát. Táto metóda je však spojená s častejšími následnými komplikáciami. O tom, ktorá metóda bude zvolená vo Vašom prípade, rozhodne lekár na základe Vášho zdravotného stavu a taktiež podľa dostupnosti a zvyklostí konkrétneho zdravotného pracoviska.

Cross section of vagina and cervix showing loop instrument removing dysplasia from cervix.

Konizácia obvykle prebieha ambulantne a samotný zákrok netrvá dlhšie ako niekoľko minút, takže hospitalizácia zvyčajne nie je nutná. V deň zákroku sa pacientka dostaví na konkrétne lekárske pracovisko spolu s predoperačným vyšetrením. Počas procedúry leží na chrbte v gynekologickom kresle ako pri bežnej prehliadke u gynekológa. Podľa spôsobu konizácie je buď pacientka pred výkonom uvedená do celkovej anestézie (konizácia skalpelom), alebo je jej v priebehu zákroku podaná iba lokálna anestézia do operovaného miesta (LEEP konizácia). Pri aplikácii môže pocítiť slabé pichnutie, avšak počas celého zákroku potom bolesť nepociťuje. Operujúci lekár začína zákrok zavedením spekula (gynekologického zrkadla) a kolposkopu, čo umožní podrobné zobrazenia operovaného miesta. Následne zavedie príslušný chirurgický nástroj až ku krčku maternice a vyreže jeho časť tak, aby odstránil podozrivé ložisko so snahou ponechať čo najviac zdravého tkaniva. Počas zákroku je zvyčajne taktiež vykonaná endocervikálna kyretáž, vďaka ktorej sa získava vzorka z výstelky kanálu krčka maternice. Takto získaný materiál je spolu s tkanivom odobraným konizáciou odoslaný na histologické vyšetrenie, ktoré vykonáva odborník pod mikroskopom[4]. Ten zhodnotí nález a preverí resekčné okraje preparátu, aby sa potvrdilo, že celé abnormálne ložisko bolo úspešne odstránené. Vyhodnotenie výsledkov zvyčajne trvá niekoľko týždňov.

Zotavenie sa po zákroku

V období rekonvalescencie, obvykle 4 až 6 týždňov, by sa mali dodržiavať určité zásady a obmedzenia, a to až dovtedy, kým ošetrujúci lekár nepotvrdí, že došlo k úplnému zhojeniu krčka maternice. Prvé 2-4  dni po konizacii je často prítomné krvácanie rôznej intenzity (podobné menštruačnému), ktoré by malo úplne vymiznúť v priebehu 2-3 týždňov. Odporúča sa používanie hygienických vložiek, aby ste sa vyvarovali používaniu tampónov alebo aplikácií čohokoľvek do pošvy. Ďalej je nutné úplne obmedziť vaginálny pohlavný styk a vylúčiť kúpanie, ktoré je možné nahradiť sprchovaním. Taktiež sa neodporúča dvíhať ťažké predmety a vykonávať športové a pohybové aktivity. Všetky predchádzajúce opatrenia výrazne znižujú pravdepodobnosť vzniku infekcie a narušenia hojenia rany. V prípade, že pociťujete bolesti po operácii krčka maternice, môžete kontaktovať svojho gynekológa, ktorý Vám predpíše lieky proti bolesti. Takisto sa naňho môžete obrátiť s ďalšími otázkami alebo obavami. Neodkladne kontaktujte lekára, ak sa počas obdobia rekonvalescencie objavia nasledujúce príznaky: horúčka (viac ako 38 °C), silné krvácanie, zapáchajúci výtok alebo bolesť, na ktorú nezaberajú predpísané lieky[5].

Tehotenstvo po konizácii krčka maternice

Ak sa pýtate, či je po konizácii krčka maternice možné otehotnieť, odpoveď je áno. Štúdie naznačujú, že konizácia signifikantne nezvyšuje riziko komplikácií počas následného tehotenstva. Avšak vo výnimočných prípadoch, kde bolo nutné rozsiahlejšie vyrezanie tkaniva, sa môžu objaviť komplikácie v priebehu tehotenstva[6]. Aj napriek minimálnemu riziku komplikácií sa s počatím odporúča počkať 6-12 mesiacov po zákroku[7]. Jedným z možných rizík je tzv. cervikálna inkompetencia, teda oslabenie krčka maternice, čo môže viesť k predčasnému pôrodu. V prípade, že gynekológ túto nedostatočnosť odhalí, odporučí pacientke cervikálnu serkláž, teda uzatvorenie krčka maternice pomocou stehu, ktorý zabráni predčasnému pôrodu. Ďalším možným rizikom je pooperačné zúženie krčka maternice. To môže následne spôsobiť predĺžený alebo komplikovanejší pôrod, avšak gynekológovia ovládajú techniky, ktoré pomôžu zlepšiť priechodnosť pôrodných ciest.

Zhrnutie

Kolposkopia je pomerne nenáročné a nebolestivé vyšetrenie, ktoré v niektorých prípadoch môže byť odporúčané po úvodnom skríningovom testovaní na detailnejšie posúdenie nálezu. Konizácia, ktorá po odporúčaní lekára môže podľa nálezu nasledovať, je bezpečná a efektívna metóda, vďaka ktorej je možné odstrániť abnormálne tkanivo z krčka maternice, a tak predchádzať vzniku rakoviny. Tento zákrok len vzácne ovplyvňuje priebeh tehotenstva a plodnosť, a preto je dnes neodmysliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Všetky nejasnosti a obavy súvisiace s konizáciou môžete vopred konzultovať so svojím lekárom[8].

Referencie:

[1] ”Colposcopy – Mayo Clinic” https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/colposcopy/about/pac-20385036. Použité 5.8.2022.
[2] “Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) – Cleveland Clinic.“ https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/4711-loop-electrosurgical-excision-procedure-leep. Použité 2.8.2022.
[3] “Conization of cervix – National library of medicine.“ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441845/fbclid=IwAR33aTkVSk1qgt1WEdC4xRFAUtRE7S lGZPYiDR3Q3HzYAVyXNc9-o0YKUwc#article-19882.s2. Použité 1.8.2022.
[4] “Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) – Canadian Cancer Society.“ https://cancer.ca/en/treatments/tests-and-procedures/loop-electrosurgical-excision-procedure-leep#ci_loop_electrosurgical_excision_procedure_leep_89_8046_00. Použité 2.8.2022.
[5] “Caring for Yourself After Your Cone Biopsy of the Cervix – Memorial Sloan Kettering Cancer Centre.“
https://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/instructions-after-cone-biopsy-cervix. Použité 2.8.2022.
[6] “Pregnancy outcome after loop … – National library of medicine.“ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15912414/. Použité 2.8.2022.
[7] “Loop electrosurgical excision procedure and risk of miscarriage – Fertility and Sterility“ https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(14)02543-6/fulltextfbclid=IwAR0wwyqSwNdujHAg6VB_73ATwL-W99VPWNzUqx8zUy1KgUAAAYWaXqG4N3U. Použité 2.8.2022.
[8] “Fertility and Pregnancy After a LEEP – Johns Hopkins Medicine.“ https://www.google.com/amp/s/www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/fertility-and-pregnancy-after-a-leep%3famp=true. Použité 2.8.2022.

Ďalšie články

Zobraziť viac