Koľko HPV testovanie stojí?

Dôvod prečo cena testu nie je explicitne uvedená na webovej stránke kampane, je jednoduchá – nie je závislá len od našej spoločnosti. Roche Slovensko, s.r.o. je dodávateľom testu a finálna cena závisí od viacerých faktorov a medzičlánkov – napríklad od gynekologickej kliniky samotnej a laboratória, kde sa test vykonáva. Náklady na vyšetrenie sa môžu líšiť od lekára k lekárovi a platba pokrýva všetky súvisiace náklady: Odber vzoriek (vykonáva gynekológ), zaslanie vzorky do laboratória a odovzdanie výsledkov lekárovi. Testovanie HPV DNA (vrátane genotypizácie) hradia zdravotné poisťovne iba v indikovaných prípadoch podľa smerníc, ale ak pacient požiada o toto preventívne vyšetrenie, má naň právo, avšak musí si ho uhradiť. Pre približnú predstavu môžeme uviesť, že cena testu je pre pacienta zvyčajne 50-60 €. Testovaná vzorka HPV DNA sa odoberá rovnakým spôsobom ako pri LBC (LBC-cytológia na báze kvapaliny). V tomto prípade sa môže použiť rovnaká vzorka pre cytologicé testovanie aj pre test cobas HPV.

Prejsť na všetky otázky