Čo je cobas® HPV Test?

cobas® HPV Test je nová, moderná automatizovaná metóda, ktorá zisťuje prítomnosť vysokorizikových typov HPV infekcie. Používa sa na skríning rakoviny krčka maternice a k určeniu rizika prekancerózy (stavu pred rakovinou) u žien. Vďaka analýze DNA vírusu zo steru krčka maternice je možné presne určiť prítomnosť vírusu a stanoviť mieru ohrozenia rakovinou. Na rozdiel od tradičnej cytológie tento test umožňuje zistiť prítomnosť infekcie HPV oveľa skôr, než môžu byť v dôsledku jej pôsobenia pozorovateľné prednádorové alebo nádorové zmeny na bunkách krčka maternice. Test poskytuje tri výsledky súčasne: dva najrizikovejšie typy HPV 16 a HPV 18 jednotlivo, a súhrnný výsledok o 12 ďalších vysokorizikových typoch HPV. Výsledky slúžia pre ďalší manažment starostlivosti o pacientku. Okamžité informácie o riziku vzniku rakoviny krčka maternice môžu lekárovi pomôcť určiť, aké ďalšie kroky sa majú u pacientky urobiť v liečebnom alebo preventívnom pláne. Inými slovami povedané, test odhalí, či má žena zvýšené riziko rozvoja ochorenia alebo či bude počas nasledujúcich 3 – 5 rokov mimo rizika rozvoja ochorenia.

Prejsť na všetky otázky