Aký je rozdiel medzi Pap testom a HPV testom?

Pap test nájde zmeny v bunkách až tesne pred vznikom rakoviny. Test HPV hľadá priamo prítomnosť vysokorizikových HPV ešte skôr než k zmenám v bunkách dôjde. O vysokorizikových HPV sa vie, že spôsobujú približne 99 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice. HPV test preto dokáže lepšie predpovedať Vaše riziko ochorenia krčka maternice. Vzorka určená na HPV test sa odoberá rovnakým spôsobom ako na Pap test. Následne je odoslaná do špecializovaného laboratória, ktoré vzorku na vysokorizikové HPV testuje na automatizovanom zariadení pomocou molekulárnej technológie.

Prejsť na všetky otázky