Ako zistím, ktorý skríningový test je pre mňa ten správny?

Otázku, ktorý skríningový test na rakovinu krčka maternice je pre Vás vhodný, je vždy potrebné konzultovať s Vaším lekárom. V závislosti od mnohých faktorov, ako napríklad vek a zdravotná anamnéza, ponúkajú lekárske smernice rôzne možnosti použitia testu HPV a Pap testu. Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu zvoliť kombináciu Pap a HPV testu (tzv. ko-testovanie). Nedávno získané dôkazy však ukázali, že samostatné použitie HPV testu ako primárneho skríningového testu je bezpečný alternatívny spôsob skríningu a nemusí byť kombinovaný s Pap testom.

Prejsť na všetky otázky